Digitální knihovna ŽOB

Výběr významných knih z fondu náboženské literatury z 19. století.

Na základě ohlasu odborníků a uživatelů budeme pokračovat v digitalizaci vybraných dokumentů.

תלמוד בבלי שבת = Babylonský talmud Šabat

Nakladatelské údaje: Wien : Heršantzki

Klíčová slova: gemara, šabat, talmud, חומש, רות

Anotace: Mišna, Gemara, Raši Tosfot, Rabejnu Ašer, Roš, Rambam k Mišně.

Přední strana popsaná rukou inkoustem. Velmi zachovalé. Patrně vazba novější než kniha.

Katalog

קהלת שלמה = Kohelet Šlomo / Jakov ben Šlomo "Beit Jisroel", Frenkil Jichak Meir

Nakladatelské údaje: Amsterdam : Hirc Levi Rofe

Klíčová slova: midraš, agada, talmud, חומש, במדבר

Anotace: Midraše a Agadot k talmudu, uvedeno jako chiduše na knihy ajn Jakov a Kutnot Or, obsahuje i agadot k Jeruzalémskému talmudu. Nepodařilo se rozklíčit letopočet - vepsán do verše.

Katalog

מהרש"א = Maharša / Šmuel Irleš

Nakladatelské údaje: Wien : Haltzinger, 1814

Klíčová slova: Gemara, talmud, halacha, חומש

Anotace: Komentář ke gemaře, uvedeno jako chidušej halacha, jedná se o "postupný přechod"od talmudu k halaše, dále komentář Hagahot hageonim. Exemplář v poměrně špatném stavu, podepsáno Herman Gros Boskovice, ruční poznámky.

Katalog

מחזור לחד המצות ולחג השבועות = Machzor na Pesach a Šavuot

Nakladatelské údaje: Wien : Heršantzki

Klíčová slova: machzor, modlitba, svátky, תפילה, חומש, במדבר

Anotace: Velmi podrobný chazanský machzor od pesachu až po Tiša beav, i s modlitbami na šabat komentováno, ilustrováno. Exemplář v poměrně zachovalém stavu.

Katalog

מחצית השקל = Machacit ha šekel

Nakladatelské údaje: Wien : Schmid, 1817

Anotace: Komentář k Šulchan aruch orach chaim, poměrně významné halachické dílo o které se opírají mnohá halachická rozhodnutí dnešní doby. Vydání neobsahuje samotný Šulchan aruch. Autor pohřben na žid. hř. v Boskovicích. Exemplář ve špatném stavu doporučuji restaurovat.

Katalog

הלכות רב אלפס = hilchot rav alfa (komentáře ke gemaře)

Nakladatelské údaje: Wien : Schmid, 1804

Klíčová slova: gemara, halacha, talmud, חומש

Anotace: Uvedeno jako třetí část a šestý svazek, v knihovně též třetí část pátý svazek. Obsahuje chulin, šarei šavuot. Komentáře Raši, Tosfot, Ran, Nimukej Josef, Rabi Jehuda, Mordechai, Meor gadol ve Meor katan, Ramban. Gemara s pomalým přechodem do halachy. Kniha v dobrém stavu.

Katalog

סדור תהלת אל = Tehilat El modlitby Israelitů / překladatel Stein Augustin

Nakladatelské údaje: Praha : Brandejs, 1918

Klíčová slova: modlitba, sidur, česky, překlad, נוסח ספרד

Anotace: Kompletní celoroční sidur s překladem do češtiny. Steinův překlad byl patrně prvním překladem tohoto druhu do češtiny, je nazýván "starým překladem siduru". Perličkou související patrně s obdobím kolem vydání knihy je přelepená modlitba za císaře pána.

Katalog

מחזור - מראשית השנה ועד אחרית השנה = Machzor - od počátku do konce roku

Nakladatelské údaje: Praha: Cum licentia Superiorum, 1757

Klíčová slova: machzor, modlitba, svátky מחזור, תפילה, כל השנה

Anotace: Machzor, pořádek modliteb na svátky, nový měsíc, pamětní dny a šabaty celého roku.

Katalog

שולחן ערוך יורה דעה = Šulchan Aruch Jore Dea

Nakladatelské údaje: Lemberg : Balaban, 1900

Klíčová slova: halacha, šach, šulchan aruch, חומש, ת"ז

Anotace: Jeden ze základních kamenů rabínské literatury, založeno na knize Šulchan aruch od rabiho Josefa Kara, komentováno množstvím rabínských autorit, třeba zmínit Šacha z Holešova a Turei Zahav. Exemplář začíná od Kuf jud bet (nežidovské pokrmy) a končí taf gimel (smutek). V knihovně též začátek jore dea od alef (šchita).

Katalog

(חומש נתיבות שלום (בראשית = První kniha Mojžíšova Netivot šalom

Nakladatelské údaje: Prag : Landa, 1835

Klíčová slova: Chumaš, Berešit, 1. Mojžíšova

Anotace: První kniha Mojžíšova hebrejsky s Onkelovým překladem, targum aškenazi, dále komentáře: Maamar, Beur, Raši, předmluva Or le Netiva pro celý chumaš od Moše ben Menachem Mendl z Berlína.

Katalog

חומש שמות = Druhá kniha Mojžíšova

Nakladatelské údaje: Wien : Heršantzki, 1808

Klíčová slova: 2. Mojžíšova, Ester, מגילת אסתר, חומש

Druhá kniha Mojžíšova a megilat Ester bez překladu, s komentáři Raši a Ibn Ezra (i pro megilu).

Katalog

44049540086


Katalog

440495400002


Katalog

440495400085


Katalog

440495400094


Katalog

440495400099


Katalog

440495400101


Katalog

440495400119


Katalog

Malá_KNIHA


Katalog

SAMUEL_TAUB_CHODNICA


Katalog

Sinai, díl první

Učebnice izraelského náboženství pro obecné, měšťanské a střední školy.

Napsal Dr. Richard Feder

Nakladatelské údaje: V Praze : Státní nakladatelství, 1934

Klíčová slova:

Anotace:

Katalog

Sinai, díl druhý : Izraelité ve své zemi

Učebnice izraelského náboženství pro obecné, měšťanské a střední školy.

Napsal Dr. Richard Feder

Nakladatelské údaje: V Praze : Státní nakladatelství, 1934

Klíčová slova:

Anotace:

Katalog

Velká_KNIHA


Katalog


Náměty a názory zašlete na adresu knihovna@zob.cz