מחצית השקל = Machacit ha šekel

Náhled-CK_440495400110.pdf