Zajímavé knihy

Únor 2021

Cenziper, Debbie. Občan 865.

Hon na Hitlerovy vojáky skrývající se v Americe.

Praha : Euromedia Group, 2020. 319 s.


Autorka na pozadí osudu bývalého dozorce a člena vražedné pomocné nacistické jednotky Jakoba Reimera vypráví příběh o pátrání speciálně zřízeného Úřadu pro zvláštní vyšetřování amerického ministerstva spravedlnosti po nacistických válečných zločincích ve Spojených státech. Odhaluje dosud málo známá fakta o výcvikovém táboře Trawniki v Polsku, kde nacisté učili ochotné kolaboranty vraždit Židy. Mezi desítkami nacistických kolaborantů byl objeven i Johan Demjanjuk.

Debbie Cenziper je americká spisovatelka, investigativní novinářka oceněná Pulitzerovou cenou.

Finnová, Clodagh. Čas riskovat všechno.

Brno : Jota, 2021. 295 s.


Mary Elmesová se narodila v irsko-francouzské zámožné rodině, v níž byla silná tradice charitativní pomoci a společenského aktivismu (práva žen apod.). Opustila slibnou akademickou kariéru a v roce 1936 odjela pomáhat dětem ve Španělsku. Po vypuknutí 2. světové války pokračovala v práci s uprchlíky ve Francii. Pašovala židovské děti před deportacemi na smrt. V roce 1942 byla zatčena gestapem, ale po propuštění se vrátila ke své práci. Nákladním autem odvážela děti do hor. Po válce se vdala a nikdy o své minulosti nemluvila. Její příběh ze zapomnění až po smrti Mary Elmesové sestavila a zpracovala novinářka C. Finnová. Rodina převzala v roce 2013 ocenění státu Izrael „Spravedlivý mezi národy“.

Fry, Varian. Na vyžádání vydat! Evropská inteligence na útěku před Hitlerem.

Praha : Triton, 2020. 315 s.


Americký novinář (1907 – 1967), fenomenální humanistický pracovník a zachránce nesčetných lidských životů napsal knihu o svých osobních třináctiměsíčních zkušenostech s podzemním hnutím ve vichistické Francii. Od roku 1940 působil v Marseille, kam utíkali běženci z celého světa. Doufali, že získají víza a budou moci odjet z fašistického ohrožení. Varian Fry byl vyslán Výborem pro mimořádná záchranná opatření. Mladý, bez zkušeností, byl schopný se bleskově zorientovat, najít si spolupracovníky a každou minutu riskovat, aby zachránil umělce, význačné osobnosti a ohrožené lidi z různých zemí. Americkou vládou byl však zcela přehlížený, kniha mohla vyjít až v roce 1945. V roce 1997 obdržel „in memoriam“ od státu Izrael ocenění „Spravedlivý mezi národy“.

Giampietrová, Nicoletta. Nikdo neví, že jsi tady.

Praha : Fortuna Libri, 2020. 379 s.


Příběh vypráví třináctiletý chlapec, který se navzdory fašistické výchově ve škole rozhodne řídit se vlastní intuicí a rozumem. Udělá to, co považuje za správné bez ohledu na to, že ohrožuje sebe i svou rodinu. Lorenzo dlouhých osm měsíců na půdě domu svých příbuzných ukrývá svého židovského kamaráda Daniela, aniž by o tom kdo tušil. Musí nejen obstarat jídlo a nutné oblečení, ale i povzbuzovat vůli k životu, kterou kamarád v těsných a nebezpečných podmínkách ztrácí. Román o hrůzách války i o naději.

Grosman, Ladislav. Obchod na korze. Nevěsta. Z pekla štěstí.

(Spisy Ladislava Grosmana sv.1.)

Praha : Akropolis, 2020. 348 s.


První svazek Spisů Ladislava Grosmana (1921 – 1981) obsahuje známé a později úspěšně zfilmované drama Obchod na korze, dále knihu próz Nevěsta, která vyšla v ČSSR až po autorově emigraci do Izraele. Svazek obsahuje ještě méně známý román Z pekla štěstí, pojednávající o dvanáctiletém chlapci, který je propašován do Maďarska k příbuzným v naději, že bude chráněn před hrůzami války. Román dokončil těsně před svou smrtí. V Izraeli od roku 1969 působil na univerzitě jako lektor slovanských literatur. V emigraci vydal pouze jednu knihu Hlavou proti zdi. Nakladatelství Akropolis vydalo 5. sv. spisů L. Grosmana.

Novotný, David Jan. Daleko od zahrady Eden.

Praha : Kalich, 2020. 167 s. Ilustrace Kateřina Sidonová.


Scénárista, dramaturg a spisovatel vychází v nové knize z příběhů obsažených v První knize Mojžíšově – Genesis. Svá převyprávění těchto příběhů nazývá „neomidrašem“, novým midrašem. Odkazuje tím k důležité součásti židovské tradice, midrašům, výkladům starozákonních textů. Autor biblické příběhy nejen nově vykládá, snaží se hledat jejich smysl a nahlédnou i dále, za ně, dovyprávět je a jejich prostřednictvím úsměvnou formou nahlížet na současný svět.

Sabath, Adolf J. Čech v americkém Kongresu.

Praha : NLN, s.r.o. a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020. 183 s.


Adolf J. Sabath (1866-1952), rodák z jihočeského Záboří, který v 15 letech odešel za oceán, se zařadil k nejvýznamnějším politikům Ameriky první poloviny 20. století. Stal se kongresmanem zvoleným za Chicago, za město s významnou českou menšinou. V parlamentu působil 45 let. Zaměřil se především na sociální politiku, zlepšení pracovních a zdravotních podmínek přistěhovalců a dělníků. Podporoval Masarykovu politiku, aktivně pomáhal Benešovu odboji. Patřil k blízkým spolupracovníkům F. D. Roosevelta. Kniha představuje Sabathovy paměti sepsané přítelem J. L. Tupym.

Svět bez lidských dimenzí. Čtyři ženy vzpomínají.

Praha : Státní židovské muzeum v Praze, 1991. 188 s.


Když vojska německé fašistické říše obsadila 15. března 1939 české země, byla jen jedna z pisatelek čtyř vzpomínek dospělá. Od roku 1941 odcházely z protektorátu transporty Židů na východ (později přes terezínské ghetto). Roky v koncentračních táborech naplněná bolestí a bojem o život jsou obsahem vzpomínek Ela Fischerová byla v roce 1942 i s malou dcerou deportována do Terezína a dalších koncentračních táborů. Dětském věku, bez možné pomoci rodičů, se s s těmito hrůzami musely vyrovnávat a bojovat Věra Hájková (Duxová), Anna Hyndráková (Kovanicová) a Františka Faktorová (Schornsteinová).

Tenenbom, Tuvia. Spím v Hitlerově pokoji.

Praha : Nakladatelství Zeď, s.r.o., 2020. 355 s.


Tuvia Tenenbom (1957 Izrael) vyrůstal v ortodoxní židovské rodině, ale usadil se v New Yorku, začal psát divadelní hry, eseje a sloupky do novin. Prosazoval nové formy židovského divadla. Jeho první knihav Spím v Hitlerově pokoji byla provázena nadšením i pohoršením kritiků. Věnuje se antisemitismu dnešního Německa, Německa sedmdesát let po II. světové válce. Je to mimořádně vtipná (jako všechny následující knihy autora), Mimořádně vtipná i alarmující zpráva o Německu v Židech.

Toledo, Camille De, Pavlenko, Alexander. Herzl. Evropský příběh.

Praha : Argo, 2020. 349 s.


Francouzský komiksový román staví proti sobě dvě stránky židovského života: diasporu a návrat do Svaté země. Prostřednictvím osudu Ilji Brodského, který spolu s bezpočtem dalších musel po vlně pogromů emigrovat z carského Ruska sledujeme osudy evropského židovstva v prvních dekádách dvacátého století. Iljovým životem se prolíná osoba a myšlenky Theodora Herzla, kterého obdivuje. Seznamujeme se tak s méně známou kapitolou evropských dějin.

Weiner, Richard. Přetržená nit a jiné rané prózy.

Praha : Dybbuk, 2020. 277 s.


Prozaik, básník a překladatel, novinář Richard Weiner (1884 Písek – 1937 Praha) pocházel z židovské obchodnické rodiny. Studoval v Praze, ve Švýcarsku i v Německu. V roce 1912 byl povolán jako voják na srbsko-bosenskou hranici. V květnu 1913 se vrátil do Paříže jako dopisovatel Lidových novin, na počátku I. světové války byl opět povolán do armády.V roce 1915 po nervovém zhroucení byl uvolněn a pracoval jako novinář. Je autorem básnických sbírek a povídek i prozaických knih. V jeho díle se odráží dusné, tíživé poznání moderní doby. Nakladatelství Torst vydává Weinerovo dílo v několika svazcích. Na ně navazuje nakladatelství Dybbuk knihou Přetržená nit, která nás seznamuje s málo známými povídkami, které jsou psány na rozhraní stylů, příběhů a věků.

Wels, Martin, Wels, Tomáš. Sancta Familia.

Praha : Triáda, 2020. 134 s. Ilustrace.


Jedná se o nevšední česko-německo-anglickou knihu pro děti i pro dospělé. Knihu vytvořili bratři Martin (1925) a Tomáš (1920) jako dárek pro své rodiče a babičku na Vánoce v roce 1938. V knize se snaží zachytit život rodiny co nejpřesněji, chování jednotlivých členů, citují jejich věty a mluvu, bezprostřednost, humor, škádlení. Welsovi, otec architekt, jsou moderní sekulární židovská rodina.V dialozích a scénách chlapci zachytili každodenní život rodiny v Praze na konci třicátých let 20. století. Autorem četných ilustrací je mladší Martin. Textem se prolínají různé jazyky.