Knihovna Židovské obce Brno

Knihovna Židovské obce Brno je knihovnou základní ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. (Knihovní zákon) a jejím posláním je poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby.

Ve specializovaném fondu knihovny jsou dokumenty se zaměřením na hebraistiku, judaistiku, historii, antisemitismus, šoa (holocaust). Knihovna pravidelně doplňuje literaturu židovských autorů a knih s židovskou tematikou. Knihovní fond je zpracováván i půjčován prostřednictvím automatizovaného knihovnického systému TRITIUS. Knihovna získává finanční podporu z projektů VISK3 MK ČR, Nadace ŽOP a programu Budoucnost NFOH. Knihovna je přístupná veřejnosti.

Půjčovní doba:

Úterý: 9 – 12, 13 – 17

Čtvrtek: 13 – 17

Pátek: 13 – 18

Kontakt:

Knihovna ŽOB

Tř. kpt. Jaroše 3

4.Patro

Tel: 544 509 631

E-mail: knihovna@zob.cz