Knihovna Židovské obce Brno

Knihovna Židovské obce Brno je knihovnou základní ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. (Knihovní zákon) a jejím posláním je poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby.

Ve specializovaném fondu knihovny jsou dokumenty se zaměřením na hebraistiku, judaistiku, historii, antisemitismus, šoa (holocaust). Knihovna pravidelně doplňuje literaturu židovských autorů a knih s židovskou tematikou. Knihovní fond je zpracováván i půjčován prostřednictvím automatizovaného knihovnického systému TRITIUS. Knihovna získává finanční podporu z projektů VISK3 MK ČR, Nadace ŽOP a programu Budoucnost NFOH. Knihovna je přístupná veřejnosti.

Půjčovní doba v období prázdnin:

Červenec a srpen změna půjčovní doby:

Úterý: 9 – 17

Čtvrtek: 9 – 17

V případě zájmu o služby knihovny je možné se domluvit: knihovna@zob.cz, 775927009

Půjčovní doba v pátek bude opět od 30. srpna 2019

Dovolená:

1. 7. – 4. 7. 2019

30. 7. – 1. 8. 2019

19. 8. – 23. 8. 2019

Od 1. září půjčovní doba knihovny beze změn

Kontakt:

Knihovna ŽOB

tř. Kpt. Jaroše 3

4.patro

Tel: 544 509 631

E-mail: knihovna@zob.cz