Zajímavé knihy

Duben 2020

Arndt, Tomáš. Lékárny s Davidovou hvězdou v čase šoa.

Osudy židovských farmaceutů v meziválečném Československu a během genocidy za druhé světové války.

Praha : Academia, 2020. 464 s.

Autor vychází z profesního, společenského a sociálního postavení židovských farmaceutů před druhou světovou válkou, sleduje jejich životy během šoa s ohledem na odlišnou politickou situaci v různých částech zaniklého státu. Věnuje se nejenom majitelům lékáren, ale také řadovým farmaceutům a podnikatelům v oblasti farmaceutického průmyslu.

Brownell, Will, Drace-Brownell, Denise (s přispěním Alexandera Rovta).

První nacista.

Erich Ludendorff – generál, který umožnil Hitlerův nástup k moci.

Praha : Academia, 2020. 258 s.

Kniha se věnuje dnes již nepříliš známé osobnosti Ericha Ludendorffa, jednoho z nejvlivnějších německých vojenských představitelů za první světové války. Byl do značné míry zodpovědný za neúprosné vedení bojů, které zapříčinily vysoké ztráty na životech německých vojáků. Ludendorff byl šiřitelem konspiračních teorií a uvedl do oběhu legendu, podle níž nebylo Německo poraženo, ale zrazeno Židy. Autoři představují Ludendorffa jako muže, jenž dodal vznikajícímu nacistickému hnutí legitimitu a nasměroval Německo do další války. Jeho působení zasazují do širších souvislostí kontextu evropského dění.

Carré Le, John. Malá bubenice.

Předloha stejnojmenného filmu a seriálu. Špionážní thriller.

Praha : Argo, 2020. 574 s.

Přestože román vznikl v roce 1983, jeho výpověď je stále platná a současná. Autor se soustředil na izraelskou výzvědnou službu a její metody. Krásná Charlie je najata izraelskou tajnou službou, aby se vydávala za propalestinskou aktivistku a milenku bratra nebezpečného teroristy. Čím víc se ponořuje do své role, tím víc jí hrozí, že z ní vypadne. John Le Carré (1931) je autorem více než 25 knih a patří k žijícím klasikům špionážního žánru. Jeho příběhy jsou inspirovány dlouholetou praxí u britské výzvědné služby.

Eidler, Petr (vl.jm. Petr Balajka). Kdo zabije Evu S.?

Praha : MOBA, 2020. 312 s.

Původní česká detektivka. Eva Stieglitzová dostane jednoho dne anonym, vyhrožující jí smrtí. Vnučka se obrátí na soukromého detektiva a pátrání, vyšetřování začíná. Je neúspěšné, po oslavě narozenin je Eva S. nalezena mrtvá. Děj se odehrává na pozadí života pražské židovské obce a nitky zločinu vedou do dávné minulosti.

Franková, Anne. Povídky a příhody ze zadního domu.

Praha : Triáda, 2020. 176 s.

K písemné pozůstalosti Anne Frankové patří mimo slavného deníku také její tak zvaná Knížka povídek, o které 7. srpna 1943 napsala ve svém deníku :“Před pár týdny jsem začala psát povídku, úplně vymyšlený příběh, a tak se mi to zalíbilo, že se má psaná rodina utěšeně rozrůstá.“ Kniha obsahuje také vyprávění popisující příhody ze života v úkrytu a česky vychází v prvním vydání.

Greenhalgh, Chris. Miloval jsem Ingrid Bergmanovou.

Hvězda Casablanky, válečný fotograf a milostná aféra, která jim navždy změnila život.

Praha : Metafora, 2020. 268 s.

Anglický spisovatel (1963), učitel a v současnosti ředitel Britské školy v Miláně, kde žije s rodinou, se v knize zaměřil na romantickou, vášnivou dobu Paříže a Hollywoodu konce 40. let. Příběh románu je založený na vztahu mezi Ingrid Bergmanovou, světově proslulou herečkou zejména z filmu Casablanca a Robertem Capou, slavným válečným fotografem. Působivý milostný román zobrazuje lásku bez zbytečné sentimentality, je o ztrátě i posedlosti. Zvažováno je jeho zfilmování.

Gruner, Wolf. Pronásledování Židů v Protektorátu Čechy a Morava.

Místní iniciativy, centrální rozhodnutí, reakce Židů 1939 – 1945.

Praha : Academia, 2019. 469 s.

Wolf Gruner ve svém průkopnickém díle ukazuje, že protižidovská politika byla nejen řízena z Berlína, a určována okupanty, ale často byla ještě urychlována českou vládou nebo místními úřady. Na základě dosud neznámých týdenních zpráv Židovské náboženské obce zasílaných Adolfu Eichmannovi, Gruner přináší první detailní analýzu důsledků pronásledování pro život židovských obyvatel, jakož i jejich reakcí a jejich odporu.Podrobně se zabývá postavením Protektorátu jako mezičlánku v radikalizaci pronásledování Židů v Evropě. Autor (1960) je německý historik.

Havelka, Ondřej. Starý zákon pohledem cestovatele.

Bible jako nejstarší cestopis odhalující smysl Cesty.

Praha : Akbar, 2019. 142 s.

Filozofie cestování na pozadí starozákonních textů. Starý zákon je mimo jiné jeden z nejstarších cestopisů lidské historie. Právě na cestách poutníci Starého zákona dostávají do rukou desky zákona, odkrývají smysl lidské existence a na cestě, při dobrodružném putování pouští, Hebrejové získávají identitu národa. Knihy Starého zákona nesou celou řadu zásadních poselství pro člověka a mají spoustu významových rovin.Odpovídají na nejhlubší otázky lidstva.

Autor (1980) vystudoval náboženská studia na Univerzitě Hradec Králové a teologii na Univerzitě Karlově v Praze. Cestuje do nejrůznějších zemí světa a zaměřuje se na kulturu a religiozitu, mezikulturní a mezináboženský dialog.

Kornová, Carmen. Dcery nové doby.

Sága jednoho století – díl první.

Praha : Prostor, 2020. 409 s.

V knize se odráží celospolečenská nálada popisovaného období. Díky propracované psychologii postav má dílo vysokou literární úroveň. Vypráví o síle čtyř žen v nejtemnějším období Německa. Přítelkyně, narozené kolem roku 1900 v Hamburku, prožívají na svých osudech pozadí dvou světových válek a tragických německých dějin 20. století. Dcery nové doby jsou prvním dílem připravované trilogie, která pokrývá celé 20. století.

Carmen Kornová, spisovatelka, novinářka a redaktorka časopisů Stern a Die Zeit a autorka knih pro děti, bývá přirovnávána k italské spisovatelce Ferrante.

Krekulová, Tereza. Vše je dobré. Vše je jedno.

Rabi Nachman ben Simcha mi-Braslav. Praha : Trigon, 2019. 278 s.

Rabi Nachman ben Simcha mi-Braslav (1772 – 1810) zakladatel dynastie braslavských chasidů, byl nejoriginálnější a zároveň nejrozporuplnější osobností chasidského hnutí. Nachmanova jedinečnost netkví pouze v myšlenkovém obsahu jeho díla, svébytný byl i jeho způsob komunikace s žáky a především vnímání sebe sama jako skrytě působícího cadika pokolení se silnou mesiášskou aspirací. Kniha je věnována jak Nachmanovým příběhům, tak jeho kázáním. Čtenář má možnost seznámit se s hloubkou a jedinečností jeho učení.

Kulinová, Ayse. Poslední vlak do Istanbulu.

Brno : Host, 2020. 371 s.

Dvě sestry bohatého muže, jednoho z posledních osmanských pašů v Ankaře si zvolí zcela různé životy. Sabiha se provdá se souhlasem rodičů za tureckého diplomata a žije pohodlný život v kruhu rodiny. Selva se zamiluje do Rafaela, mladíka z velmi vážené lékařské židovské rodiny. A odmítne za cenu tvrdého rozchodu s rodinou se své lásky vzdát. Oba musí přestat studovat a odjíždějí do Paříže. Do Francie záhy vpadnou nacisté a vichistická kolaborantská vláda neuznává občany s tureckými nebo francouzskými pasy, kteří žijí dlouhá léta ve Francii, pokud jsou to Židé. Několik tureckých diplomatů se ohrožených občanů ujme, vydávají falešné pasy a zorganizují velmi riskantní útěk-odjezd vlakem přes Berlín do Turecka. Kniha získala cenu Evropské židovské rady v roce 2008.

V knihovně: Ptáci se zlomenými křídly. Brno : Host, 2020. 230 s.

Leunensová, Christiane. Nebe v kleci.

Kde je hranice mezi láskou a nenávistí.

Brno: Jota, s.r.o., 2020. 320 s.

Johannes, nadšený a zanícený člen Hitlerovy mládeže, žije ve velkém domě ve Vídni. Jednoho dne zjistí, že jeho rodiče ukrývají za falešnou zdí židovskou dívku jménem Elsa. Postupně se jeho počáteční hrůza mění v zájem, následně v lásku a nakonec v posedlost. Jeho rodiče ale jednoho dne zmizí a Johannes si uvědomí, že je jediný, kdo o Elsině přítomnosti v domě ví. Mezi mladými lidmi vzniká zvláštní vztah, jsou si navzájem manipulátory i manipulovanými. Johannes se obává konce války, protože s ním by přišel o Elsu i jejich vztah. Toto poutavé mistrovské dílo zkoumá otázky pravdy a lži a odhaluje ta nejtemnější zákoutí lidské duše. Knižní předloha jednoho z nejlepších filmů roku 2019. Film Králíček Jojo získal Oskara za nejlepší adaptovaný scénář.

Morrow, Bradford. Pražská sonáta.

Detektivní pátrání po tajemné sonátě ztracené během druhé světové války.

Praha : Argo, 2020. 557 s.

Metě Tavernerové žijící v New Yorku se dostane do rukou fragment notového zápisu hudebního díla z konce 18. století. Třetina díla je od geniálního skladatele a Metě se podaří spojit s jistou dámou, jejíž rodině celá sonáta patřila. Rodina však v předvečer okupace prchla do Prahy, dílo rozdělila na tři části, aby se nedostalo nacistům do rukou. Teď se Meta pokusí dát všechny části zase dohromady. Proto odjíždí do Čech. Sledujeme složitou a napínavou cestu Evropou.

Steinová, Gertruda. Svět je kulatý.

Praha : Euromedia Group, a. s., 2020. 76 s. Ilustrovala Nikola Logosová.

Velmi krásná knížka určená dětem od osmi let. Ale také dospělým, nebo ke společnému čtení. Knížka vypráví o Rose, jejím otci, který se jmenuje Bob, maminka Kate, strýček William, teta Glorie a babička Lucy. Rose má dva psy, velkého bílého Lásku a malého černého Pepého. A objevuje svět. Pradávno dávno byl svět kruh a dalo se v něm nazdařbůh chodit dokola tam a zpět, pradávno dávno kruh byl svět. Rose vyprávění prokládá slovy svých písniček. Gertruda Steinová si hraje se slovy, často opakuje věty a hledá v nich skryté významy … Kniha je graficky zajímavě zpracovaná a součástí textu jsou celostránkové ilustrace.

Steiner, Georgie. Knihy, které jsem nenapsal.

Praha : Dauphin, 2019. 270 s.

Kniha obsahuje sedm esejů na témata, která tento originální myslitel naší doby promýšlel ve svém životě. Odkrývá zde i své soukromí, píše o svém životě, studiích. Klade si otázky a snaží se pochopit vzájemný vztah jazyka, literatury, umění a společnosti v době po holocaustu.

Steiner, Georgie. Skutečné přítomnosti.

Je něco v tom, co říkáme?

Praha : Dauphin, 2019. 275 s.

Georgie Steiner (1929 Paříž), je americký polyhistor, filozof, literární a umělecký kritik, lingvista, esejista, spisovatel, jeden z nejznámějších a nejvlivnějších intelektuálů druhé poloviny 20. století. Celoživotně ve svých dílech se zabývá vztahem jazyka, literatury, umění, společností po době holocaustu. V této knize se setkává estetika, teologie, lingvistika, literární teorie a filozofie. Nejde však, tak v jako jeho ostatních dílech, o teoretizaci předem vytčeného problému, čtenáři předkládá vášnivou, dobrodružnou intelektuální cestu líčenou téměř básnickým jazykem.

Topor, Michal, Řehák, Daniel. Arne Laurin (1889 – 1945)

Portrét novináře.

Praha: Institut pro studium literatury., 2019. 628 s.

Arne Laurin, rozený Arnošt/Ernst Lustig, 24. 2. 1889 Hrnčíře u Prahy – 18. 2. 1945 New York. V letech 1907 – 1916 se novinář Arnošt Lustig profiloval pod různými pseudonymy mj. i jako Arne Laurin, literární a divadelní kritik, překladatel, básník a prozaik. Psal do periodik spjatých s prostředím studentského života, do časopisů jako týdeník Rozvoj, satirický časopis Kopřivy, anarchistický Zádruha a další. Narukovat musel v roce 1916, zbytek války strávil v maďarských lazaretech, v roce 1918 pracoval jako redaktor časopisu Domov, kde byl přímý podřízený Roberta Musila. V červenci 1928 konečně nabyl příjmení Laurin. Mezi válkami publikoval sám ojediněle. Redakčně se podílel na překladatelské práci své ženy Olgy, podporoval výtvarné umělce. V lednu 1939 odjel do Francie a později do New Yorku, kde, kde se podílel na provozu New Yorských listů a na organizaci mohutného zpravodajského archivu (Československý konzulát). Olga Laurinová počátkem roku 1946 po jeho smrti převezla do Prahy urnu, která byla uložena na Olšanských hřbitovech.

Toyne, Simon. Chlapec, který viděl.

Jen jeden chlapec dokáže vidět temnotu, jen jeden muž ho před ní dokáže ochránit.

Praha : Kalibr, 2019. 454 s.

Solomon Creed netuší, kdo je a odkud pochází. Jediná stopa je štítek v saku, na němž je napsáno: Tento oblek byl ušitý pro pana Solomona Creeda. Na štítku je i jméno krejčího a adresa v jižní Francii. Solomon se rozhodne toho muže vyhledat v naději, že o sobě zjistí víc. Snaží vyřešit záhadu vražd, poskládat střípky konspirace, trvající už desítky let a také objevit klíč k vlastní identitě.