Katalog knihovny

Jak pracovat s on-line katalogem?

Manual_katalog_knihovna_ZOB.pdf

Tematické třídění knihovního fondu

Beletrie – knihy českých i světových autorů, průběžná akvizice

Judaika – judaismus, dějiny Židů, dějiny Izraele

Naučná literatura – Druhá světová válka, holocaust (šoa), koncentrační tábory, antisemitismus, společenské vědy

Region – architektura, židovské památky, hřbitovy

Region Izrael – mapy, průvodce, obrazové publikace

Dětská literatura – pohádky, pověsti, příběhy

Poezie – čeští i světoví básníci

Studentské práce – absolventské i diplomové práce studentů. Půjčují se pouze prezenčně

AV média – hudba, mluvené slovo

Periodika – půjčují se prezenčně

Informační materiály

Signaturu skupin naučné literatury tvoří označení tematické skupiny lomené posledním čtyřčíslím čárového kódu ( J/1263, N/0415 ). Nejnovější přírůstky jsou v naučné části knihovního fondu vždy na konci každé tematické skupiny.

V beletrii jsou knihy řazené abecedně dle jmen autorů nebo názvu knihy.

Tipy na nákup knih

Zašlete nám prosím své požadavky na knihy, které jste nenašli v našem katalogu, a náměty na nákup knih, které se vám líbily (tematicky je třeba, aby literatura vycházela ze specializace knihovny). Své návrhy nám můžete zaslat emailem na adresu knihovna@zob.cz nebo předat osobně knihovnici.

Děkujeme.