Zajímavé knihy

Duben 2021

Baddiel, David. Tajné záměry.
Brno : Millennium Publishing, 2008. 949 s.


Příběh mladého Žida z rabínské rodiny, kterého zaujmou marxistické teorie, od nichž si slibuje nápravu nespravedlivého světa. Ožení se s katoličkou, opustí tradice a odstěhuje se z Královce do Velké Britanie. Po vypuknutí války je však internován na ostrov Man. Autor zachycuje dramatické válečné situace očima uprchlíků, převážně intelektuálů. Přináší pohled Britů na Židy a danou situaci. Izák Fabian a jeho žena Lulu prožívají v cizím prostředí napětí, pokoření, úzkosti. Autor zachycuje události v širším válečném kontextu.

Buber, Martin. Cesty do utopie.
Mělník : Přestupní stanice, 2021. 178 s.


Moderní hospodářský vývoj a jeho spořádaný chaos, boj všech proti všem o širší místo na světovém trhu způsobily, že staré rozpory mezi státy byly nahrazeny rozpory mezi společnostmi samými Tato okolnost si vyžádala přizpůsobování společnosti státu.

Autor se zamýšlí nad tím, že se ztrácí to nejdražší, totiž mezilidský život. Jednotlivec se nechává zbavovat osobní zodpovědnosti, chce jenom poslouchat, přimyká se ke kolektivu.

Hallama, Peter. Národní hrdinové – židovské oběti. Holokaust v české kulturní paměti.
Praha : NLN s.,r.,o., 2020. 312 s. – Židé-dějiny-paměť sv.07.


Historik Petr Hallama působí ve Švýcarsku v Bernu. Položil si otázku - Proč v Československu vyrovnání s holokaustem začalo později a probíhalo váhavě? V knize sleduje proměny národní paměti a ukazuje, že k marginalizaci holokaustu přispíval (a dodnes přispívá) český nacionalismus, antisemitské stereotypy a heroický obraz dějin. Napětí mezi dějinami pronásledování Židů, utrpením českého národa, komunistickým odbojem a jejich připomínáním ukazuje na příkladu místa paměti , jakým se stal Terezín.

Hauser, Jakub, Janáčová, Eva. Obrazy nenávisti.
Vizuální projevy antisemitismu ve střední Evropě.
Praha : Artefactum, 2020. 270 s., obrazový a dokumentační materiál provázen textem.


Kolektivní monografie přináší jedenáct studií zabývajících se vizuálními projevy judaismu a antisemitismu. Na základě dosud převážně neznámých materiálů hledá z různých perspektiv odpovědi na otázku, jaká byla role vizuality v rozvoji antisemitských nálad a v politických

agendách podněcujících nenávist k Židům. Autoři nabízí bohatý komparativní materiál zahrnující celý středoevropský region.

Hunterová, Georgia. Měli jsme štěstí. Román.
Zlín : Kniha Zlin, 2020. 459 s.


Píše se rok 1939 a členové rodiny Kurcových se snaží vést normální život. Válkou jsou však nuceni rozprchnout se do všech koutů světa. Čeká je dramatický útěk ze země, pracovní lágry i každodenní skrývání židovské identity. Silnější než všechno utrpení je však nezdolná vůle přežít, touha opět se setkat s rodinou. Autorka se pustila do náročného pátrání po historii vlastní rodiny a předložila nám ságu, jejímž jádrem je skutečný příběh.

Fodorová, Anna. Lenka.
Praha : Labyrint, 2019. 174 s.


Dcera spisovatelky a novinářky Lenky Reinerové (1916 – 2008) vzpomíná na dětství a dospívaní v Praze. Na překonávání nelehkého vztahu mezi dcerou a matkou. Anna Fodorová žije s rodinou v Anglii. Píše o létech, kdy za ní z Prahy slavná matka jezdila i o své empatii k problémům Lenky Reinerové v období posledních let jejího života a těžkého onemocnění. Anna Fodorová (jméno po otci, jugoslávský lékař a prozaik Theodor Fodor-Balk) napsala v roce 2015 román První terapie (Labyrint 2019). Profesně se jako psychoterapeutka zabývá také transgeneračním přenosem traumatu.

Górny, Grzegorz, Rosiková, Janusz.
Spravedliví. Jak Poláci zachraňovali Židy před holokaustem.
Praha : PANT, 2020. 294 s.,fotog., dok.


Osudy polských Židů i vězňů v koncentračních táborech, kterým pomáhali polští občané. Kniha obsahuje informace, dokumenty i bohatý fotografický materiál o těch, kteří jsou známí z Jad Vašem v Jeruzalémě (Institut památky mučedníků a hrdinů holokaustu). Tedy jsou oceněni izraelskými úřady diplomem a medailí „Spravedlivý mezi národy světa". Jejich jména jsou na tabulkách u zasazených olivových stromů nebo umístěná na speciální stěně v Zahradě spravedlivých na území Institutu Jad Vašem.

Lustig, Arnošt. Ed. Eva Lustigová. Vlny štěstí Arnošta Lustiga.
My jsme chtěli jiný svět.
Praha : Universum, 2021. 410 s.


První výbor dosud nepublikovaných rozhovorů a relací známého spisovatele Arnošta Lustiga. Jeho texty jsou nadčasové, stále platné úvahy o životě, svobodě, tvorbě i o tom, co si člověk musí za každou cenu udržet a co je naopak nedůležité, nepodstatné. Publikace přináší i dobové publicistické texty, novinářské literární začátky. Vrací se k pražskému návratu spisovatele v období sametové revoluce. Obsahuje také vybrané rozhlasové relace, audionahrávky a bohatý obrazový materiál.Tomešová, Jana. Bůh Abrahamův versus Bůh Aristotelův.
Hebrejský středověký Dopis proti filosofii z pera anonymního autora.
Ostrava : Scriptorium, 2020. 158 s.


V 15. století vznikl do dnešní doby téměř neznámý dopis anonymního židovského autora. Text vznikl pravděpodobně v prostředí vzácných aškenázských filosofických center ve střední Evropě. Kniha je bilingvní – přináší hebrejsko-české vydání Dopisu. Dílo odborně zpracovala, připravila k tisku a vydává Ostravská univerzita.