הלכות רב אלפס = hilchot rav alfa (komentáře ke gemaře)

Náhled-CK_440495400118.pdf