חומש שמות = Druhá kniha Mojžíšova

Náhled-2_kniha_Mojzisova.pdf