Zajímavé knihy

Únor 2020

Arendtová, Hannah. Mezi minulostí a budoucností: Osm cvičení v politickém myšlení.

Praha : Oikoymenh, 2019. 299 s.

Knihovna politického myšlení, Sv. 8.

Přeložili Martin Palouš a Tomáš Suchomel.

H. Arendtová (1906 – 1975) patří k nejvlivnějším politickým myslitelům 20. století. Studovala filosofii, klasickou filologii, teologii ve Freiburku u Ed. Husserla, v Marburku u M. Heideggera a R. Blutmanna. Promovala roku 1928 u filosofa Karla Jasperse. V roce 1933 byla zatčena za svůj výzkum antisemitské propagandy a po svém propuštění uprchla z Německa do Francie a poté do USA. V esejích se táže po povaze svobody, autority a dějin. Přichází dějinný zlom, přerušení západní filosofické tradice vyústilo v totality 20. století.

Bornstein, Michael, Bornstein - Holinstat, Debbie.

Ti, kdo přežili. Praha : VÍKEND, 2019. 271 s.

Skutečný příběh mladého vězně ze světoznámé fotografie, který přežil hrůzy Osvětimi. Na té fotografii, jsem ten malý kluk vpředu, film natočili sovětští vojáci 27. ledna 1945. Z dvou tisíc osmi set devatenácti osvobozených vězňů, bylo jen padesát dva ve věku do osmi let. Většinu života jsem nedokázal odpovědět na tu nejzákladnější otázku: jak jsem dokázal přežít? S pomocí své dcery ,novinářky, jsem odhalil svůj příběh a osudy mých příbuzných, které jsem uchovával ve své mysli více než půl století.

Boydová, Julia. Cestovatelé ve třetí říši: Vzestup fašismu očima obyčejných lidí.

Praha : Argo, 2019. 505 s.

V letech 1919 – 1945 došlo v Německu k mnoha dramatickým a děsivým událostem. Jeho obyvatelé však vedle nejistoty zažili i okamžiky naděje. Kniha se snaží odpovědět na otázku, zda mohli současníci, mnohdy cizinci (významní umělci a vědci – letec Lindbergh, spisovatel S. Beckett, T. Wolf, K. Hamsun a d.), kteří zemi navštívili nebo v ní pobývali a jež Hitlerovo Německo z mnoha důvodů fascinovalo, předvídat či tušit podstatu nacionálního socialismu. Mohli čelit vlivu nacistické propagandy a předvídat hrůzy holocaustu? Ze zkušeností těchto cestovatelů, mezi nimiž byli i studenti, novináři, sportovci i turisté vytvořila Bodyová živý obraz třetí říše. Od nenápadných, ale varovných počátků až na vrchol moci a zánik. Kniha byla čtenáři ohodnocena jako nejlepší kniha roku 2017 (Guardian).

Fíla, Ivan. Rytec kamejí.

Brno : Jota, 2019. 191 s. ilustrovala Kateřina Sidonová.

Balada o lásce mezi nebem a zemí, kráse a opojení, zločinu a trestu. Nová kniha Ivana Fíly je pohádkou pro dospělé. Je plná fantazie, magie, Čaroděj od Divokého jezera se snaží dokonat dávný sen všech alchymistů, stvořit nesmrtelného člověka. Doprovází originální ilustrace pedagožky a malířky Kateřiny Sidonové.

Ivan Fíla je filmový režisér, scénárista a spisovatel. Oceněné byly jeho filmy Lea, Král zlodějů, natočil také dokumentární filmy pro zahraniční televize např. Margarete Buber-Neumann – Německý osud, Václav Havel – Česká pohádka. Úspěšná kniha Muž, který stál v cestě čeká na filmové zpracování.

Peňás, Jiří. Výpravy pro starší a pokročilé.

Praha : Echo Media, a.s., 2019. 373 s.

Kniha není bedekr, jsou to Výpravy pro starší a pokročilé, které nás vedou na padesát osm míst o nichž psal Jiří Peňás každý týden do Týdeníku Echo. Zavedou nás do Palerma, k rakouskému jezeru, na saský hrad, vesnickou brigádu v Boru u Tachova, do sudetských Zubrnic i do Syrakus na Sicilii nebo do Lublinu v polské Haliči. V textu se prolínají osobní zážitky s historií, dějinami umění a architektury s romantikou a humorem.

Jiří Peňás (1966 Prostějov), novinář a literární publicista. Spolupracoval s časopisy Lidové noviny, Respekt, Týden, v současné době působí v Týdeníku Echo. V roce 2013 mu byla udělena novinářská Cena Ferdinanda Peroutky.

Perlová, Gisella. Byla jsem doktorkou v Osvětimi.

Musela jsem asistovat Mengelemu. Praha : VÍKEND, 2019. 196 s.

Vzpomínky G. Perlové byly jedny z prvních, které vůbec vyšly a to pouhé tři roky po osvobození. Lze je považovat za nejdojemnější svědectví přeživších z ženského tábora v Osvětimi – Březince. Pohled doktorky Perlové není jen osobní svědectví, ale vypráví také o ostatních vězních, dozorcích, nacistických funkcionářích. Snažila se ze všech svých sil pomáhat vězenkyním. Po válce čelila kritice za své jednání, ale také podpoře těch, kterým pomáhala. Po letech se setkala se svou dcerou. Získala povolení k pobytu v USA, v roce 1979 se přestěhovala do Izraele. Příběh rumunské lékařky vyvolává otázky „neřešitelné volby“.

Setinský, Stanislav. To je Jeruzalém.

Praha : Baobab, 2019. 81 s. Příloha popisky k obrázkům.

Text a celostránkové barevné ilustrace St. Setinský. Kniha vychází s podporou Nadace Miroslava Šaška.

Pro děti, ale nejen pro ně, procházka Jeruzalémem se společníkem Honzou, který bloudí městem plným dramatické historie, starých příběhů i současných turistů, hlučnými a tajemnými ulicemi a uličkami. Upozorňuje čtenáře na významná místa, obyvatele a způsob života. A vše jasně a přehledně vysvětluje. Na konci knihy vše pochopíte a budete umět i pár slov hebrejsky.

Shmueli, Ilana. Zvolila jsem si život.

Zlín : ARCHA, 2019. 116 s., ilust.

Izraelská básnířka (1924 Černovice – 2011 Jeruzalém) v jejím díle se odráží literární odkaz židovsko – německý, kulturní symbióza východoněmeckého regionu Bukoviny. Válečná léta prožila v černovickém ghettu, kde poznala básníka Paula Celana. Později emigrovala do Palestiny, studovala sociální pedagogiku a hudbu. V roce 1965 se v Paříži potkala s přítelem z mládí Paulem Celanem, kterého také provázela při jeho návštěvě v Izraeli. Knižně vyšly její memoáry, korespondence s Celanem, dvě sbírky originální a svébytné poezie psané v německém jazyce. Český výbor přináší verše i ukázky z korespondence.

Smilansky, Saul. Deset morálních paradoxů.

Praha : Academia, 2019. 204 s.

Paradoxy byly podrobně prozkoumány v mnoha oblastech lidského poznání, zatím se však nikdo systematicky nevěnoval roli paradoxů v naší reflexi morálky. Tento nedostatek se pokouší napravit izraelský filozof ve své vysoce originální knize. Autor se snaží ukázat, že paradoxy nejsou jen okrajovým fenoménem, nevyskytují se někde na hranicích našeho myšlení. Setkáváme se s nimi když se snažíme promýšlet důležitá morální témata – smysl a účel trestání, šťastné neštěstí nebo prospěšný odchod ze zaměstnání.