Zajímavé knihy

Říjen 2020

Fartelová, Marta. Chlapec bez jmena. Skutočný príbeh.
Bratislava : Motyl, 2018. 260 s. Ve slovenském originále.

Příběh židovského chlapce z Bratislavy, který vypráví po sedmdesáti letech starý muž. David unikne transportu, ale musí se oddělit od rodičů. Opatruje ho stará paní, která ho vyžene, nemocný se dostává do sirotčince, nakonec se ocitne v pekle koncentračního tábora Osvětim. Poznává skutečné charaktery lidí, zbabělce i ty, kteří riskují, aby ho zachránili.

Herrmannová, Eva. Poslední Herrmannovic holka. Cesta do Terezína.
Praha : Euromedia Group, a. s., 2020. 190 s.

Eva Herrmannová se narodila ve Vídni 21. 7. 1929, ale vyrostla ve slezské Opavě v rodině židovského obchodníka a rakouské zpěvačky. Po záboru Sudet se rodina přestěhovala do Prostějova. Podle norimberských zákonů musela ve 14 letech nastoupit do transportu do Terezína. Po návratu studovala, od roku 1957 pracovala v Divadelním ústavu a v roce 1991 přijala nabídku stát se šéfkou opery Národního divadla.

Gely, Cyril. Nobelovka. Převratný objev, dva vědci, jedna cena.
Praha : Metafora, 2020. 196 s.

Lise Meitnerová pracovala po boku Otto Hahna od roku 1907 do roku 1938. Před nacistickou hrozbou musela opustit Berlín. Hahn a jeho asistent přichází na určitý objev, který však nedovedou vysvětlit. A právě Lise se svým synovcem tento proces o několik dní později objasní. Uran se štěpí na dvě části a vznikají tak z něho dva jiné atomy … Přesto Nobelovu cenu za objev získává pouze Otto Hahn. Výbor mu ji udělí tajně v roce 1944.

Gilbert, Martin. Auschwitz a spojenci.
Praha : Academia, 2020. 636 s.

O tom, že jsou Židé do tábora Auschwitz deportováni ze všech koutů Evropy a že jsou tam vražděni, se Spojenci dozvěděli až v létě roku 1944. Po celou válku se Němci při masovém vraždění drželi strategie záměrného a téměř vždy účinného klamání. Pomáhal jim alibismus, nezájem, záměrné nepochopení Západu. V roce 1944 se celý podvod začal hroutit, spojenecké protesty nabraly na síle a pomoc Židům se zintenzivnila, to však již bylo pozdě.

Goldscheider, Alexander. Cílené náhody.
Praha : Pointa Publishing s.r.o., 2020. 475 s.

Publicista a skladatel žijící v Londýně vzpomíná na dětství a mládí v Praze, v socialistickém Československu. Syn herečky a novináře hledá své kořeny – osudy ruských prarodičů a emigrantů z Kavkazu a Petrohradu, osudy rodiny Goldscheiderů, kteří nepřežili holocaust. Hledá vlastní identitu a poznává svět. Jeho hořkosladké příběhy znají příznivci internetu. Nyní vychází první část autorových memoárů knižně.

Chocholatý, Michal. Treblinka a Sobibor. Vyhlazovací sektor Treblinky v druhé funkční fázi v porovnání se sektorem smrti v Sobiboru.
Praha : nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2020. 399 s. Fotog. příl.

Autor je český historik, spisovatel a učitel, který se zabývá dějinami nacistických táborů. Vydal několik knih, je autorem odborných článků o Treblince, Sobiboru, Majdanku. Čerpá nejen z archivních dokumentů, ale i z osobních setkání s posledními svědky.

Isaacson, Walter. Vůdcové, myslitelé, hrdinové.
Hledání geniality v esejích Waltera Isaacsona.
Praha : Práh s.r.o., 2020. 367 s.

V létě roku 1989 už bylo jasné, že se ve východní Evropě odehrává transformace, jakou svět nezažil od konce studené války. To umožnilo novináři Isaacsonovi setkávání s mnoha obdivuhodnými lidmi a dalo impuls k napsání řady esejů, které tvoří tuto zajímavou knihu. Profesor historie na Tulanově univerzitě je také autorem knih Inovátoři, Steve Jobs, Leonardo da Vinci.

Katalpa, Jakuba. Zuzanin dech.
Brno : Host, 2020. 304 s.

Románový příběh Zuzany Liebeskindové, dcery cukrovarníka v malém městečku Holašovice. Zde vyrůstá obklopena láskou nejen rodiny, ale začínající dospívání přináší i lásku a dvoření nápadníků Hanuše a Jana. Přichází bolestný dějinný zlom, německá okupace. Zuzana odjíždí s transportem do koncentračního tábora, její přátelé zůstávají v Holašovicích. Po skončení války se Zuzana vrací, ale jak bude po všech ztrátách a utrpení žít dál …

Reviláková, Naďa. Deník Dory Grayové. Ilustrovala Tereza Janáková.
Praha : Albatros, 2020. 106 s.

Pátrání po stopách minulosti je zcela náhodné. Když se rodiče malé Hanky rozhodnou přestěhovat z Prahy na vesnici, do Křečkovic, je Hanka nešťastná, nemá tam kamarádky, do nové školy se netěší. A tak z nudy prozkoumává dům, který rodiče koupili. Na půdě mezi nejrůznějšími odloženými věcmi objeví sešit.

Vávra, David. Tři cesty za architekturou.
Praha : Grada Publishing, a.s., 2015. 141 s.

Izrael, Řecko, Brazílie a Argentina. Text je doplněn náčrtky staveb i celostránkovými barevnými ilustracemi zachycujícími krásu přírody, měst, moře, budov. Mimořádná kniha, propojení textu a obrazu.