Zajímavé knihy

Prosinec 2021

Bendavid-Val, Avrom. V nebi je pusto. Objevování ztraceného města Trochenbrodu.
Praha : Prostor, 2021. 249 s.

Městečko Trochenbrod patřilo do volyňského vojvodství a bylo jediným samostatným židovským městečkem, které vzkvétalo, mluvilo se zde jidiš, to vše až do září 1939. Po sovětské invazi do Polska bylo přičleněno k Ukrajině, o dva roky později po vpádu nacistů byli obyvatelé zavražděni a městečko postupně srovnáno se zemí. Zbylé stopy byly odstraněny po návratu sovětské moci. Americký ekonom Bendavid-Val, syn jednoho z přeživších obyvatel Trochenbrodu řadu let pátral v historii zmizelého města, zvycích jeho obyvatel. Výsledkem je podmanivý obraz štetlu od založení na začátku 19. století do dnešních dnů.

Souvisí s tématem: Foer, Jonathan Sfar. Naprosto osvětleno. Praha : BB-Art, 2005. 298 s. Cesta po stopách dědečka na ukrajinský venkov – městečko Trachimbrod.

Biller, Maxim. Šest kufrů.
Praha : Argo, 2021. 167 s.

Pražský rodák Maxim Biller (1960) žije od roku 1970 v Německu, kam emigrovala jeho rusko-židovská rodina. Tento uznávaný německý spisovatel přináší románovou biografii odehrávající se z velké části v Praze. Prolínají se v ní osudy jednotlivých členů rodiny ovlivněné historickými událostmi druhé světové války, holocaustem i poválečným přežíváním v socialismu pod dohledem STB. Pátrání po rodinných tajemstvích, selháních a nedorozuměních přináší nečekaná odhalení. Události autor podává z šesti různých pohledů členů rodiny. Sestra Elena Lappin je rovněž spisovatelkou.

Ferencz, Benjamin, Khomamiová, Nadia. Nikdy se nevzdávej!
9 lekcí pro naplněný život.
Brno : JOTA, 2021. 173 s.

Benjamin Ferencz se narodil v Transylvánii-Sedmihradsku v roce 1920. S rodiči odešel do USA, kde studoval na Harvardské univerzitě, jako voják americké armády se na konci války dostal k vyšetřování německých válečných zločinů. V 27 letech byl hlavním prokurátorem největšího soudního procesu v Norimberku. Z lavice obžalovaných na něj hledělo dvacet dva příslušníků německých vyhlazovacích jednotek Einsatzgruppen zodpovědných za smrt více než jednoho milionu Židů a příslušníků jiných národů. Novinářka Khomamiová chtěla původně interview pro své noviny, ale osobnost a osud Benjamina Ferencze ji zaujal natolik, že vznikla tato kniha.

Goldflam, Arnošt. Strašidelné Brno.
Ilustrovala Petra Goldflamová Štětinová.
Brno : CPress, 2021. 120 s.

Když se do brněnských ulic a uliček začne vkrádat tma, probouzejí se strašidla i staré legendy! Skoro každá zdejší památka nebo místo má své děsivé příběhy – a málokdo je zná tak dobře jako Arnošt Goldflam. Text doplňují celostránkové barevné ilustrace.

Kelman, Suzanne. Výhled přes střechy.
Brno : MOBA, 2021. 422 s.

Amsterodam 1941: Co všechno jste ochotni riskovat pro záchranu cizího života?
Píše se rok 1941 a nacisté obsazují Amsterodam. Příběh profesora Helda, tichého učitele matematiky a jeho nejnesnesitelnějšího studenta Michaela Bluma. Ten oznámí, že Židé, jako je on, už nemohou ani studovat. Profesor nedokáže tuto situaci ignorovat a učiní impulzivní rozhodnutí, nabídne Michaelovi, aby se u něj ukryl. Postupně vzniká přátelství, ale tragické události dostihnou i Michaela a tím i život profesora …

Suzanne Kelman je scénáristka, filmová producentka, dosáhla úspěchu v divadle i v literatuře. Narodila se ve Velké Británii, ale v současnosti žije v USA.

Modiano, Patrick. Rodokmen.
Praha : Garamond, 2021. 150 s.

Autor vypráví o Paříži i o svém dětství. Popisuje svérázný život rodičů za německé okupace, dětství v domácnosti plné umělců i gangsterů poválečné Paříže i o svém dospívání, kdy pro něj bylo zásadní seznámení se spisovatelem a přítelem matky Raymondem Queneauem (1903 – 1976, Zazie v metru a d.). Modianovy vzpomínky na prvních 21 let života v Paříži jsou klíčem k pochopení jeho románů, které vyprávějí o lidských osudech poznamenaných historickými událostmi (německou okupací, antisemitismem, 50. až 60. roky ve Francii).

Patrick Modiano (nar. 1945) potomek sefardských rabínů a přední francouzský prozaik získal v roce 1978 Goncourtovu cenu za román Ulice temných krámků, v roce 2012 Rakouskou státní cenu za evropskou literaturu a v roce 2014 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu.

Padevět, Jiří. Kronika protektorátu: represe, rezistence, holokaust, státní a okupační správa, kolaborace, bojové operace, kultura, všední život.
Praha : Academia, 2021. 871 s.

Šest let nacistické okupace od roku 1939 do roku 1945. Kniha se snaží zachytit alespoň některé osudy z milionů obyvatel protektorátu i území odtržených od Československa v roce 1938. Zaznamenává především události spojené s nacistickou i protektorátní represí, s odbojovými aktivitami a rasovou perzekucí. Autor přináší i osudy některých konkrétních lidí, prožívajících toto tragické období. Události člení chronologicky podle let, měsíců a dnů. Text doplňuje dokumentační materiál, fotografie, rejstříky i bibliografie, obsahuje i anglické a německé resumé. Uvádí prameny a literaturu.

Reviláková, Naďa. Medailon Emilky Horové. Ilustrovala Tereza Janáková.
Praha : Albatros, 2021. 151 s.

Kniha pro mládež je volným pokračováním Deníku Dory Grayové. Dospívající Hanku čeká další překvapení. Tentokrát je způsobí nečekaný a tajemný dopis, tedy smuteční oznámení. A Hanka se začne ptát, zjišťovat a pátrat. Příbuzní totiž vlastní zámek. Hanka se začíná zajímat o historii, rozplétá historickou záhadu z konce II. světové války, křivdy, které se staly … Zajímavým, napínavým příběhem se mladí lidé seznamují s historií jinak než v učebnicích. Poznávají, jak zasáhla do lidských životů a možná pochopí, že je důležité znát životy svých předků, zajímat se o to, jak prožili svůj život.

Reviláková, Naďa. Deník Dory Grayové. Ilustrovala Tereza Janáková. Praha : Albatros, 2020. 107 s.

Taussig, Pavel. … v kolektivu oblíbená.
Hana a její neobyčejně každodenní cesta mezi knihami.
Praha : Grada Publishing, a.s., 2021. 261 s.

Rozmarný příběh osmnáctileté doručovatelky Hany čtenáře velmi živě přenáší do doby padesátých let, do velkého nakladatelství. Sem souhrou okolností mladá Hana nastupuje jako doručovatelka. Přes svůj optimismus se musí vypořádat s vedením národního podniku, se situací celého tehdejšího státního zřízení. Překlad původního textu, který vyšel v nakladatelství manželů Škvoreckých 68 Publishers Toronto v roce 1987, vznikal v úzké spolupráci s autorem a je doplněn kolážemi Fera Jablonovského.

Pavel Taussig (1933 Bratislava), z koncentračních táborů se vrátil v roce 1945 a po delším pobytu v léčebných ústavech vystudoval FF UK v Bratislavě. V roce 1968 emigroval a žije ve Frankfurtu nad Mohanem.

Taussig, Pavel. Chlapec, který přežil pochod smrti. … a natruc jsem neumřel! Praha : Cosmopolis, 2018. 208 s.

Umlaufová, Eva, Oswaltová, Stefanie. Číslo na tvém předloktí je modré jako tvé oči. Vzpomínky.
Praha : Akropolis, 2021. 226 s.

Eva Umlaufová se narodila v pracovním táboře pro Židy ve slovenských Novákách v roce 1942. V roce 1945 byla zařazena se svou maminkou do transportu do Terezína a později do Osvětimi. Ve dvou letech, vyhladovělá, vážně nemocná patří k nejmenším dětem v koncentračním táboře. Později si nebude schopná tuto část svého života vybavit. Až po několikaletém bádání se jí podařilo odhalit a zachytit rodinnou minulost. Vzpomínky pokračují studiem medicíny v Bratislavě, emigrací v roce 1967 a složitými začátky v novém životě v Mnichově, kde stále působí jako terapeutka.

Weber, Max. Metodologie, sociologie a politika. Vybral a uspořádal Miloš Havelka.
Praha : Oikoymenh, 2009. 351 s.

Výběr z prací Maxe Webera zprostředkovává významné práce z oblasti metodologie vědy, sociologie a politologie. Max Weber (1864 – 1920) je považován za jednoho z nejvýraznějších myslitelů tohoto století a za zakladatelskou osobnost zejména pro sociologii. Zabýval se také právními a hospodářskými dějinami, ekonomií, teorií vědy a politologií. Vědeckou kariéru začal v Berlíně, působil ve Freiburku, Heidelberku, ve Vídni a v Mnichově. Výrazně ovlivnil společenské vědy v USA a ve Francii, v období mezi válkami působil v naší zemi zejména na historiky Josefa Pekaře, Jana Slavíka a na sociology Františka Kupku a Zdeňka Ulricha.