Zajímavé knihy

Květen 2021

Děti v Brně. Kapitoly o dětství v Brně pod Špilberkem. Demetz, Peter, kol. autorů.

Ed. Pospíšilová Jana. Brno : Doplněk, 2015. 173 s.

Kolektivní monografii Děti v Brně připravili pro nejširší čtenářskou obec pracovníci Etnologického ústavu Akademie věd v Brně. Jednotlivé kapitoly knihy zaměřují svou pozornost na život a kulturu brněnských dětí z různých sociálních vrstev i rozličných míst značně heterogenní moravské metropole; studují některé stránky jejich života od nejútlejšího věku do období zletilosti dítěte, a to v době od posledních desetiletí 19. století do poloviny století dvacátého. Konkrétní kapitoly pak sledují postavení a role dětí v rodinném prostředí, jejich výchovu a formování jejich osobnosti.

ECO, Umberto. Migrace a nesnášenlivost. Věčný fašismus.

Praha : Argo, 2021. 75 s.

Sbírka textů a přednášek italského spisovatele, filozofa, estetika a literárního vědce, profesora sémiotiky v Bologni, Umberta Eca (1932 – 2016). Uvedené texty jsou stále mimořádně aktuální. … „ Chceme-li vymýtit rasismus, nemusíme přesvědčovat sami sebe a dávat najevo, že ti druzí se od nás neliší, nýbrž musíme pochopit a přijmout jejich odlišnost.“

…“ Teoretické základy Mein Kampfu lze vyvrátit pomocí řádky dosti elementárních argumentů, ale jelikož se toto dílo opírá o impulzivní nesnášenlivost odolnou vůči vší kritice, ustojí a ustály jeho myšlenky jakékoli námitky.“ …

Ejal, Nadav. Vzpoura proti globalizaci.

Proč lidé revoltují proti dnešnímu světu.

Brno : Jan Melvil Publishing, 2020. 359 s.

Přední izraelský novinář Nadav Ejal popisuje protiglobalizační vzpouru na příbězích konkrétních lidí. Hovoří s anarchisty, neonacisty, ochránci přírody, uprchlíky, zoufalými horníky bez práce či politikem z potápějících se Malediv. Pátrá po kořenech i důsledcích, analyzuje, nesoudí. Dochází k závěru, že máme jedinečnou šanci využít energii revolty pro potřebné reformy. Vzpoura proti globalizaci není jen hrozbou, ale i velkou příležitostí. Můžeme vytvořit spravedlivější a udržitelnější svět. Teď je to na nás.

Oz, Amos, Chadadová, Šira. Skok do prázdného bazénu.

Praha : Paseka, 2021. 168 s.

Kniha obsahuje šest rozhovorů spisovatele s novinářkou a redaktorkou jeho knih. Rozhovory jsou vedeny na různá témata – zlomové okamžiky Ozova života, život v kibucu, způsob psaní, inspirace, zajímají ji i politické postoje, vztah k erotice a genderu, pocity viny i obyčejné životní radosti, soužití v rodině. Izraelský spisovatel se vrací k některým svým knihám, přibližuje jejich vznik i svůj názor jejich konečnou podobu.

Oz, Amos. Mezi svými. Praha : Paseka, 2019. 141 s. Autor nás zavádí do fiktivního kibucu padesátých let, do míst, kde se zrodilo jeho psaní.

Pallay, Sheila, Müller, Julius. Světlo zpoza stínů.

Odkaz českých svitků Tóry a obnova židovstva v Čechách.

London : Memorial Scrolls Trust, 2020. 141 s. Obrazová publikace s textem.

Seznam 110 mimopražských sběrných míst, kde byly na pokyn německých okupačních úřadů české svitky Tóry shromažďovány před svozem do Prahy, se stal v roce 2019 cestovní mapou pro fotografku Sheilu Pallay a historika Julia Müllera. Během čtyř měsíců procestovali Českou republiku a zachytili jak vypadají dnes synagogy a svatostánky, které byly před válkou domovem českým svitkům Tóry. Kniha dokládá s jakým nasazením a vytrvalostí jednotlivci i instituce usilují o záchranu židovských sakrálních památek, které jsou vnímány i jako součást národního kulturního dědictví.

Sands, Philippe. Krysí stezka. Láska, lži a zločiny nacistického uprchlíka.

Praha : Prostor, 2021. 573 s.

Při pátrání o osudech vlastních předků, kteří v ukrajinském Lvově padli za oběť holocaustu, se britský specialista na mezinárodní právo a syn židovských rodičů Philippe Sands seznámil s Horstem Wächterem. To byl syn prominentního nacisty Otto von Wächtera, který v letech 1942 – 1944 zastával ve Lvově funkci okupačního guvernéra. Syn, přesvědčený o tom, že otec nebyl zločinec (pohltily ho hrůzy páchané jinými) zpřístupnil Sandsovi rozsáhlý rodinný archiv. Tak bylo možné zrekonstruovat život tohoto vysokého důstojníka SS.

Tielschová, Ilse. Vzpomínka na dědečka a jiné povídky z jižní Moravy.

Brno : Books a Pipes, 2020. 183 s. Ilustrace Jarmila Červená.

Povídky o životě v moravských Hustopečích, kde se spisovatelka, vlastním jménem Felzmannová, v roce 1929 narodila. Vzpomíná na dětství, rodiče a prarodiče. Vystudovala gymnázium v Mikulově a ve Znojmě a v roce 1945 uprchla před blížící se frontou do Rakouska, kde získala občanství. Vystudovala germanistiku a žurnalistiku, stala se místopředsedkyní rakouského PEN klubu. Těžké době nástupu Hitlera a obsazování Sudet je věnována její kniha Poslední rok 1938 (Brno : Books a Pipes, 2019).

Vrbová, Gerta. Komu věřit, koho oklamat.

Praha : Baobab a GplusG, s.r.o., 2008. 196 s.

Vzpomínky Gerty Vrbové – Sidonové popisují dramatické události mezi lety 1939 a 1945 na území Slovenska a Maďarska. Po krátké době ukrývání byla rodina udaná sousedy a Gerta s maminkou měly být deportovány. Gertě se podařilo uprchnout a nastala pro ni doba strachu, skrývání pod různými jmény a falešnými identitami, ale stále se stejně silnou touhou přežít, vydržet. Vrátila se, ale v rodné Trnavě nezůstala, studovala v Praze, vdala se za Rudolfa Vrbu. Stala se z ní lékařka a s druhým manželem vychovávala děti a žije v Anglii.

Vrba, Rudolf. Utekl jsem z Osvětimi. Praha : Sefer, 1998. 437 s.

Trnková, Věra. Jsem rabín a jdu tam, kde jsou Židé.

Emil Davidovič (1912 – 1986).

Bratislava : Marenčin PT, spol. s. r. o., 2021. 108 s.

Rabín Emil Davidovič (1912 – 1986) se narodil v ortodoxní rodině na Ukrajině. Přežil holocaust, koncentrační tábory Osvětim III – Buna, Buchenwald, tábor v Langenstein-Zwieberge u Halberstadtu, který byl v dubnu 1945 osvobozen Američany. Vrátil se do rodného Sighetu (nyní Maďarsko), ale záhy odešel do Prahy a po roce 1953 mu byl vysloven státní souhlas se zkouškou. Rabínská aprobace mu byla udělena od vrchních rabínů Gustava Sichera (Praha), Richarda Federa (Brno) a od dr. Otto Munelese. Po roce 1960 odchází s rodinou do Izraele a později je vyslán do Dortmundu (Vestfálsko), je jmenován zemským rabínem a zůstává zde do konce života.