Říjen 2019

Adler, Alfred. Člověk, jaký je. Základy individuální psychologie.

Praha : Portál, 2018. 245 s.

Alfred Adler (1870 – 1937) se narodil na vídeňském předměstí, po studiích se stal lékařem, po krátké době se vědecky rozešel s Freudovým učením – psychoanalýzou a založil vlastní školu individuální psychologie. Byl autorem více než 300 knih a statí na téma lidských vztahů, výchovy či psychoterapie. Zemřel ve skotském Aberdeenu. Bývá považován za předchůdce soudobé humanistické psychologie.

Arendtová, Hannah. Eichmann v Jeruzaleme.

Správa o banalite zla. Európa 1939 – 1945.

Bratislava : Premedia, 2016. 370 s. Slovensky.

Kniha o soudním procesu s nacistickým zločincem A. Eichmannem v roce 1961 vyvolala v době svého prvního vydání velký zájem, ale i pobouření. Arendtová napsala nepohodlnou knihu. Její portrét Eichmanna neodpovídal tradiční představě vojenského zločince jako psychopata a brutálního vraha. Dnes patří kniha mezi nejvýraznější milníky v uvažování nejen o holokaustu, ale i o nebezpečích moderní společnosti.

Attali, Jacques, Salfati, Pierre-Henry. Athény a Jeruzalém.

Úděl duchovní říše Západu.

Praha : Garamond, 2018. 202 s.

Kniha popisuje dialog mezi židovským a řeckým myšlením, na němž stojí základy naší západní civilizace a v jehož středu ční systém hodnot oslavujících svobodu bytí a myšlení jednotlivce, rozum, shromažďování vědomostí a zdokonalování materiálního a duchovního světa. Judaismus a helénismus se vzájemně inspirovaly, proto vznikl nový myšlenkový řád, který učinil z jednoty poslední cíl veškerého myšlení.

Buber, Martin. Příběhy rabiho Nachmana.

Praha : Malvern, 2018. 131 s.

Kniha proslulého židovského filozofa Martina Bubera (1878 – 1965) vyšla poprvé v roce 1906. Jde o výběr výroků a tvůrčí převyprávění částí příběhů, výroků a pohádek rebiho Nachmana z Braclavi (1772 – 1810), zakladatele jedné z předních chasidských škol.

Černil, Vladimír. Jutta.

Libouchec : Estraphon, s.r.o., 2018. 252 s.

Hrdinství nemusí být jen nezištná záchrana, ale třeba varování sousedky „utíkej“! Mladičká židovská dívka se tak ocitá na válečných berlínských ulicích, seznamuje se s pracovně nasazeným Zdeňkem z moravského městečka a společně hledají možnosti přežití … čtenář nenachází prvoplánově zlé a dobré lidi, ale lidi formované dobou, přesto schopné dle svého pomáhat …příběh vyprávěný autorovi jeho devadesátiletou babičkou.

Ettingerová, Elžbieta. Hannah Arendtová – Martin Heidegger.

Bratislava : Agora, 2002. 140 s. Slovensky.

Hannah Arendtová se s filosofem Martinem Heideggrem setkala v roce 19824 jako jeho studentka na Univerzitě v Marburgu. Jejich složitý vztah plný lásky a obdivu, i pozdějšího přátelství, trval až do smrti H. Arendtové. Americká historička E. Ettingerová vypráví příběh velkých postav moderní filozofie. Kniha vychází z dokumentů, přináší úryvky z korespondence, dotýká se intelektuálních dějin 20. století.

Heschel, Abraham Joshua (1907 – 1972). Kdo je člověk?

Praha : OIKOYMENH, 2017. 92 s.

Rabín, filosof, kritik společenských poměrů, básník, spisovatel se narodil ve Varšavě do významné chasidské rodiny. Kromě klasického vzdělání dosáhl doktorátu z filosofie na univerzitě v Berlíně. Před nacistickou okupací odjel do USA, žil v New Yorku. Patří mezi nejvlivnější židovské myslitele 20. století. Je autorem knih Šabat, Člověk hledá Boha a d.

Judt, Tony. Falešné ideje, cizí krev.

Francouzská inteligence 1944 – 1956.

Praha : Prostor, 2018. 381 s.

Britský historik, který se specializoval na moderní evropské dějiny přináší kritický pohled na celou jednu generaci francouzských intelektuálů, publicistů a spisovatelů, která byla počínaje osvobozením země v roce 1944 až po maďarské události v roce 1956, stržena vírem komunismu. Autor se věnuje předválečnému kontextu, monstrprocesům včetně těch v Československu.

V knihovně:Judt, Tony. Penzion vzpomínek, 2016

Judt, Tony. Intelektuál ve dvacátém století, 2013

Judt, Tony. Poválečná Evropa : její historie od roku 1945, 2018.

Kafka, Franz. Dopisy Mileně.

Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 2001. 405 s.

Svazky dopisů spisovatele F. Kafky věnovaných otci, přátelům, rodině, Felici rozšiřuje obsáhlý soubor dopisů Mileně. Složitý vztah Franze Kafky s Milenou Jesenskou je v dopisech často komentován v poznámkách. Z této korespondence se dochovala pouze část dopisů spisovatele Kafky, Milena Jesenská si po jeho smrti vyžádala od rodiny dopisy zpět a pravděpodobně je zničila. Dopisy jsou z let 1920 až 1923. V roce 1920 se Kafka léčil v sanatoriu v Meranu, později píše z Prahy.

Klimentová, Jana. Trable s tátou.

Praha : Euromedia Group, a.s., 2018. 108 s. Ilustrovala Marie Urbánková.

Desetiletá Markétka bydlí ve Vlkově. Seznámí nás s celou rodinou, maminkou, tátou i Hanou, Honzíkem, Majdou a Alenou. Zažívají různá dobrodružství, řeší všední problémy, radosti. Potom však najednou Markétku táta seznamuje s „nějakou nazrzlou“ Veronikou … a Markétce se to vůbec nelíbí …

Putík, Daniel. Z nouze život, z nouze smrt?

Slovenští Židé v Terezíně, Sachsenhausenu, Ravensbrücku a Bergen – Belsenu, 1944 – 1945.

Praha : Academia, 2018. 239 s. Edice 1938 – 1953.

Proč byly jednotlivé skupiny slovenských Židů koncem války deportovány do koncentračních táborů? Kolik z nich přežilo? Jak se liší okolnosti jejich věznění? Jaké bylo pracovní využití vězňů ze Slovenska? Studiem archivních dokumentů, pomocí četných svědectví i studiem sekundární literatury se snaží autor vysvětlit širší historické souvislosti této kapitoly v dějinách válečného Slovenska.

Snyder, Timothy. Obnova národů.

Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569 – 1999.

Moravská Ostrava : PANT, 2018. 343 s. Edice Moderní dějiny.

Kdy a jak vznikají moderní národy? Proč dochází k etnickým čistkám? Jak mohou národní státy nastolit mír? Tyto a mnohé další otázky si klade kniha Obnova národů. Autor Timothy Snyder se pokouší na ně odpovědět na příkladu někdejší Polsko-litevské unie.

V knihovně:Snyder, Timothy. Tyranie: 20 lekcí z 20. století, 2017

Snyder, Timothy. Černá zem: holokaust – historie a varování, 2015.

Tidhar, Lavie. Centrální stanice.

Praha : Argo, 2018. 217 s.

Dílo úspěšného izraelského spisovatele představuje prostřednictvím atraktivní mozaikové struktury odvážnou vizi budoucnosti, za niž byl autor po zásluze odměněn Pamětní cenou Johna W. Campbella a nominován na Cenu Arthura C. Clarka.

Tidhar, Lavie. Pro hrst lentilek.

Praha : Argo, 2018. 301 s.

Slavný soukromý detektiv Phil Marlowe má vážnou konkurenci. Je jí dvanáct a jmenuje se Nelle. Ve městě, kde žije, byla na sladkosti vyhlášena prohibice. A tak samozřejmě vznikají pašerácké gangy, v policii bují korupce. Nellina detektivní kancelář má spoustu práce.