מחזור לחד המצות ולחג השבועות = Machzor na Pesach a Šavuot

Náhled-CK_440495400109.pdf