Služby knihovny

Výpůjční služby

Zpřístupňování dokumentů z vlastního knihovního fondu.

Meziknihovní služby

Zajištění výpůjčky dokumentu z fondu jiných knihoven, zajištění kopie článku.

Bibliograficko-informační služby

Poskytování bibliografických, referenčních a faktografických informací.

Konzultační služby

Pomoc při vyhledávání dokumentů, při zpracovávání absolventských a diplomových prací.

Rezervace

Požadovaný dokument, který je v dané chvíli půjčený, lze rezervovat.

Akce pro veřejnost

Knihovna spolupracuje se Vzdělávacím a kulturním centrem ŽM Praha, pobočkou Brno. Společně jsou připravovány některé přednášky o literatuře nebo setkání se spisovateli.

Výpůjční služby

Zpřístupňování dokumentů z vlastního knihovního fondu.Meziknihovní služby

Zajištění výpůjčky dokumentu z fondu jiných knihoven, zajištění kopie článku.Bibliograficko-informační služby

Poskytování bibliografických, referenčních a faktografických informací.

Konzultační služby

Pomoc při vyhledávání dokumentů, při zpracovávání absolventských a diplomových prací.

Rezervace

Požadovaný dokument, který je v dané chvíli půjčený, lze rezervovat.

Akce pro veřejnost

Knihovna spolupracuje se Vzdělávacím a kulturním centrem ŽM Praha, pobočkou Brno. Společně jsou připravovány některé přednášky o literatuře nebo setkání se spisovateli