Služby knihovny

Veřejné knihovnické a informační služby

Výpůjční služby

Absenční služby – čtenáři si mohou dokument či knihu na určenou dobu (viz KŘ) půjčit mimo knihovnu

Prezenční služby – čtenáři si mohou dokument či knihu zařazenou ve studijním fondu (Studovna) půjčit pouze v prostorách knihovny

Meziknihovní výpůjční služby

Meziknihovní výpůjční služby jsou podle knihovního zákona souborem výpůjčních, informačních a reprografických služeb, které se uskutečňují mezi knihovnami. V případě, že požadovaný titul není v knihovním fondu Knihovny ŽOB, zajistíme pro čtenáře jeho výpůjčku z jiné knihovny.

Informační služby

Informační služby poskytují ústní, písemné, telefonické i elektronické informace z informačních pramenů knihovny i z vnějších zdrojů.

Přístup na internet zdarma

V knihovně mají čtenáři k dispozici 1 uživatelský počítač s přístupem na internet nebo možnost využít přístup prostřednictvím wifi.