Zajímavé knihy

Červenec 2019

Bauman, Zygmunt. 44 dopisů z tekutého moderního světa.

Praha : Sociologické nakladatelství SLON, 2019. 239 s.

Poutavé, objevné a znepokojivé jsou dopisy nejvýznamnějšího a nejznámějšího vědce, analytika současného moderního tekutého, tedy stále se měnícího, světa. Dopisy psal Zygmunt Bauman (1925 – 2017) v letech 2008 – 2009 pro čtenáře jednoho italského časopisu. Nic se nevzpírá podrobnému zkoumání tak, jako běžné věci každodenního života, které se skrývají ve světle důvěrné známosti, každodenní rutiny. Bauman je autorem řady zásadních knih o modernitě, holocaustu a postmoderním způsobu života. Jeho knihy jsou více než aktuální, předjímají vývoj.

Ford, Herbert. Úniková cesta.

Příběh ilegální organizace Holandsko – Paříž.

Praha : Advent-Orion s.r.o., 2003. 246 s., fotopříloha.

John Henry Weidner, zachránil životy osmi stům Židů, stovce spojeneckých letců a lidem, kteří utíkali před nacisty z okupovaného Holandska a dalších zemí. Nenechal se zastrašit a čelil nebezpečí, prozrazení a smrti. Měl schopnost vytvořit složité propojení odvážných lidí, síť v různých místech a zemích k pomoci lidem v nebezpečí. Sám, adventista sedmého dne, získal pro spolupráci i řadu evangelických kněží. Weidner navíc vyrůstal na francouzsko-švýcarské hranici, znal hory, únikové cesty, úkryty. 25. května 1978 ocenil Izrael jeho činnost v podzemní organizaci titulem Spravedlivý mezi národy.

Franková, Anne. Zadní dům.

Nový překlad Deníku.

Praha : Triáda, 2019. 301 s.

Deník v dopisech psaný od 12. června 1942 do 1. srpna 1944, kdy byl úkryt Anny Frankové prozrazen. Nový překlad vychází doplněný o některé texty, které vyřadil otec nebo vydavatelé předchozích vydání Deníku Anny Frankové. Název Zadní dům chtěla použít A. Franková. V roce 1944 slyšela v rozhlase projev exilového ministra školství, který vybízel nizozemské občany, aby po válce zveřejňovali svědectví o utrpení za německé okupace. Pod tímto dojmem chtěla A. Franková svůj původně zcela osobní deník použít jako základ knihy, kterou chtěla po válce napsat.

Jehuda Leva ben Becalel (Maharal). Lampa přikázání.

Přeložil Mirko Beneš.

Praha : Academia, 2019. 195 s. Judaica sv. 23.

Jehuda Leva ben Becalel (pražský Maharal, asi 1525 – 1609). Komentáře napsal Pavel Sládek (1976).

Spis Lampa přikázání, o světle Hanuky přemítání, sladší než med po plástvích stékající. Maharal je znám především jako tvůrce Golema. Za svého života však vydal více než deset spisů, v nichž formuloval svébytnou náboženskou filozofii. Jako jeden z mála židovských autorů reagoval na objevy nové vědy, zmiňuje např. Koperníkův heliocentrický model a vyrovnává se s Kolumbovým objevem neznámé pevniny. Promýšlí i otázky vztahu Židů a křesťanů.

Joreš, Avi. Inovovati budeš.

Jak izraelská vynalézavost pomáhá k nápravě světa.

Praha : Nakladatelství Zeď s. r. o., 2019. 323 s.

Kniha Inovovati budeš je cenným průvodcem pro pochopení skutečně výjimečných výsledků izraelské inovativní kultury i toho, jak může sloužit jako model pro ostatní země v jejich snaze o rozvoj high-tech. Kniha přináší poutavé příběhy, které čtenáře provedou světem inovací, fantazie, odhodlání a houževnatosti. Zjistí, že řada věcí, které jsou považovány za běžnou součást našeho života, má své kořeny v Izraeli.

Avi Joreš (Avi Jorisch, 1975) je odborníkem na Blízký východ, o němž píše i přednáší.

V knihovně: Senor, Dan, Singer, Saul. Start-Up Nation. Příběh izraelského hospodářského zázraku. Praha: Aligier s. r. o., 2011. 323 s.

Siegel, M. Selh. Budiž voda: izraelská inspirace pro svět ohrožený nedostatkem vody. Praha: Aligier s.r.o., 2017. 383 s.

Salfellner, Harald. Franz Kafka a Praha.

Literární průvodce Haralda Salfellnera.

Praha : Vitalis, 2019. 120 s., fotografie.

Autor nás učí vidět Prahu tak, jak ji viděl Franz Kafka. Zve nás do jeho světa. Publikace obsahuje více než 150 historických fotografií, citáty z Kafkova díla a korespondence. Kniha je průběžně aktualizovaná a stala se pražskou klasikou. Salfellnerovo vyprávění před námi otevře bohatství historických a politických událostí, kulturních dějin i citátů z Kafkových děl. „Franz Kafka byl Praha a Praha byla Franz Kafka“ napsal spisovatel Johannes Urzidil. Tento literární průvodce to potvrzuje.