Zajímavé knihy

Září 2019

Dronfield, Jeremy. Chlapec, který následoval svého otce do Osvětimi.

Skutečný příběh.

Brno : Jota, 2019. 407 s.

Gustav Kleinmann, vídeňský čalouník, byl se svým dospívajícím synem v roce 1939 odvlečen do Buchenwaldu. Zde v nepředstavitelných podmínkách budovali koncentrační tábor, vlastní vězení. Když otce zařadili na smrt, do transportu do Osvětimi , syn Fritz ho odmítl pustit samotného. V následující době strádání a hrůz je držela naživu jistota – láska otce a syna. Kniha vychází z tajných deníkových záznamů otce Gustava a z archivního bádání.

Engelmann, Reiner. Účetní z Osvětimi.

Vina Oskara Gröninga.

Praha : Fortuna Libri,2019.199 s.

Proces s bývalým příslušníkem SS byl zřejmě poslední z velkých procesů s pachateli, kteří během nacistické éry konali službu v Osvětimi nebo v jiném koncentračním táboře. Oskar Gröning se dostal před soud až ve svých 93 letech. Přesto byl soudní proces s ním důležitý, bylo třeba, aby se postavil tváří v tvář k obvinění z napomáhání k tisícům vražd, aby svědkové a svědkyně mohli vypovědět příběhy svých rodin veřejně. Součástí textu jsou kapitoly Prokletí a požehnání osvětimských procesů ve Frankfurtu a Případ John Demjaňuk.

Gstrein, Norbert. Anglické roky. Román.

Praha : prostor, 2019. 307 s.

Anglický autor předkládá téměř detektivní příběh odehrávající se během druhé svatové války a následně ve Velké Británii. V Severním Atlantiku je v roce 1940 potopena luxusní parník. O zániku lodi se o padesát let později dozví mladá žena, když sleduje stopy spisovatele Gabriela Hirschfeldera, který pocházel z Rakouska a před smrtí přiznal, že zabil za války člověka. Pátrání přináší otázky co vytváří lidskou identitu, jaké jsou možnosti zjistit pravdu …

Janík, Vlastislav. Mauthausen – konečná stanice.

Dějiny koncentračního tábora.

Praha : Toužimský a Moravec, 2017. 123 s.

Publikace seznamuje českého čtenáře s vyhlazovacím koncentračním táborem Mauthausen. Základem textu jsou úryvky z knihy vězně tohoto tábora, vídeňského Čecha Hanse Maršálka (jeho kniha s názvem Mauthausen mahnt! Kampf hinter Stacheldrath, Vídeň, nebyla dosud vydaná v češtině) a dalších, převážně českých vězňů. Kniha má bohatou obrazovou přílohu, kterou sestavil a komentářem doplnil Jaroslav Čvančara.

Kushner, Harold S. Když všechno, co jste kdy chtěli, pořád nestačí.

Praha : Portál, 2019. 173 s.

Kniha pojednává o tom, jak být úspěšní, ale ne tak, jak většina lidí tohoto slova používá. Je totiž ve skutečnosti o tom, jak být lidští, jak být opravdovými lidmi, jak žít s pocitem, že jsme něco víc než noční motýl, který žije jen okamžik a potom zmizí. Autor se snaží ukázat, jak dát svému životu smysl, jak žít, abychom měli pocit, že jsme svůj pozemský čas dobře využili a nepromarnili. Americký rabín, nositel řady čestných doktorátů, píše knihy, které pomáhají lidem najít způsob, jak se moudře vyrovnat s životními problémy. H. S. Kushner napsal knihy Když se zlé věci stávají dobrým lidem a Aby měl život smysl.


Leibovitz, Annie. Při práci.

Praha : Argo, 2019. 259 s., fot.

Annie Leibovitz ve své autobiografii vypráví o svém životě i o bezpočtu hvězd, které za svou dlouhou kariéru zvěčnila. Na začátku své kariéry pracovala pro Rolling Stone, dále plyne podrobné vzpomínání na postupně se rozvíjející kariéru světoznámé fotografky. Profesní život Annie Leibovitz se však prolíná se vzpomínkami na vlastní soukromý život, problémy, radosti, úspěchy jsou neoddělitelně propojené. Text provází velmi kvalitně vytištěné reprodukce jejích nejslavnějších snímků v průřezu let.

Městecká, Milena. Evropa v agonii pochodů smrti 1944 – 1945.

Po stopách pochodů smrti Lidických žen, vězňů a válečných zajatců.

Praha : OREGO productions, 2019. 303 s.

Autorka Milena Městecká se věnuje historii pochodů smrti vězňů z evropských zemí, které procházely územím České republiky, Německa a dalšími zeměmi. Sleduje cestu návratu a pochod smrti z koncentračního tábora Ravensbrück. Snaží se tak vzpomenout na tisíce lidí, jejich zapomenuté hroby. Bádá v archivech, dokumentech, historických souvislostech.

Sand, Šlomo. Jak byla vynalezena Země izraelská.

Od Svaté země k vlasti.

Praha : Dauphin, 2019. 407 s.

Kniha izraelského historika specializujícího se na dějiny nacionalismu a politické dějiny 20. století. Navazuje na jeho knihu Jak byl vynalezen židovský národ (Rybka Publishers, 2015). Výchozí teze obou knih je stejná – moderní národ působící a rozvíjející se na svém území prostřednictvím svého státu, je zcela jiným typem kolektivní entity, než jakou představovala židovská náboženská společenství rozesetá v různých zemích Evropy a světa na konci 18. století. Knihy autora patří k velmi diskutovaným a vyvolávají rozporuplné názory a hodnocení.

Slezkine, Yuri. Židovské století.

Praha : Dauphin, 2019. 539 s.

Autor se narodil v Moskvě a v roce 1982 emigroval do USA, je profesorem historie na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Jeho historicky zaměřené dílo má široký časový záběr, je zaměřeno zejména na historické události 20. století. Pokouší se vyprávět příběh židovského věku a vysvětlit jeho původ a důsledky. Analýzy autora jsou často neobvyklé, mnohdy je ve svých úvahách kontroverzní. Ojedinělým způsobem osvětluje nejen židovské a ruské dějiny, ale také dějiny americké a evropské. Kniha získala Národní židovskou knižní cenu pro rok 2005.