Zajímavé knihy

Srpen 2019

Aguinis, Marcos. Sám proti inkvizici.

Praha : Vyšehrad, 2019. 525 s.

Román vypráví o životních osudech lékaře Franciska Maldonado da Silva, který se narodil v rodině židovského lékaře. Jeho předkové uprchli nejprve ze Španělska do Portugalska a později do Latinské Ameriky. Pronásledování neunikl otec a po létech inkvizice pronásledovala i syna, vynikajícího lékaře Franciska Maldonado da Silva. Svými vědomostmi dlouho čelil nebezpečí, nakonec však učinil rozhodnutí a podstoupil smrt. Příběh je svědectvím o lidské touze po svobodě a právu na život v pravdě.

Donald, Graeme. Mussoliniho holič a další příběhy malých postav velkých dějin.

Praha : Mladá fronta, 2019. 229 s.

Historie není jen soubor příběhů významných osobností. V pozadí za nimi jsou desítky zapomenutých a neznámých postav, jejichž někdy plánované, jindy neúmyslné skutky měly dalekosáhlé důsledky v dalším dění a jednání těch „velkých“.

Grabowski, Jan. Lov na Židy.

Zrada a vražda v Němci okupovaném Polsku. Praha : Academia, 2019. 424 s.

Jan Grabowski, polsko-kanadský historik, ve své knize se na základě pečlivě studovaných archivních materiálů hledá odpověď na to, jak bylo možné, že Němci v Polsku v době okupace věděli, kde se Židé ukrývají. V letech 1942–43 se po likvidaci ghett podařilo uniknout tisícům polských Židů, ale jen velmi málo z nich se dožilo konce války. Židé se různě skrývali, ale byli zrazováni a vydáváni Němcům nebo vlastní polské policii. Všichni Poláci vzdorovali německé okupaci pasivně i aktivně, ale většina z nich pomáhala Němcům v jejich snaze o vyhlazení Židů. Za války byli na jedné straně ti, kteří lovili a vraždili Židy, na druhé straně se skupina lidí snažila chránit a pomáhat Židům.

Hanáková, Jitka a kol. Pavel Tigrid. Svědek dvacátého století.

Praha : Národní muzeum, 2018. 125 s., fot.

Pavel Tigrid, vl. jm. Pavel Schönfeld, se narodil 27. října 1917 v Praze. Publikoval v časopisech, jako student ve Studentském časopise a později v dalších. Po emigraci před okupací v roce 1939 pracoval v redakci BBC, spoluzaložil týdeník Obzory. Po druhé emigraci v roce 1948 se stal nejvýznamnějším představitelem československého protikomunistického exilu. V polovině padesátých let založil významný exilový časopis Svědectví. Do Prahy se vrátil po roce 1989, pracoval v prezidentské kanceláři a na ministerstvu kultury ČR. Sborník přináší články odborníků o práci a životě Pavla Tigrida.

Kennel, Herma. Je smutné opouštět svět na jaře … Přeložil Jaroslav Achab Haidler.

Ústí nad Labem : AOS Publishing, 2015. 239 s.

Kniha líčí události, které se odehrály na přelomu let 1944-1945 na jihu Protektorátu, přesněji v Brně a jeho okolí. Na podzim roku 1944 vznikla jedna z četných odbojových skupin také v Tišnově u Brna. Byla tvořena mladými, nadšenými lidmi jejichž dramatické osudy německá spisovatelka, Herma Kennel, popisuje. Touha po konečném a totálním vítězství a svobodě se však střetla s dobou plnou zrady, tiché kolaborace, nátlaku a strachu. Boženka Škrabálková, hlavní postava knihy i odbojové skupiny se pokouší v této době pomoci svým lidem za cenu vlastního života. Autorka se v roce 2002 přestěhovala na dva roky do Brna (manžel poradce EU) a sbírala materiál na knihu.

Šebo, Juraj. Útěk z pekla.

Strhující příběh zapomenutého uprchlíka z Osvětimi. Praha : Mladá fronta, 2019. 181 s.

Z nacistického pekla koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi (Auschwitz) se pokusilo uprchnou asi osm set vězňů. Prokazatelně se to podařilo 144. Jedním z nich byl Arnošt Rosin, židovský rodák ze slovenské Sniny, který dramatickým způsobem uprchl v květnu 1944 s polským židem Czeslawem Mordowiczem. Rosinovo jméno po válce upadlo v zapomenutí. Přitom právě jeho a Mordowiczovo svědectví zásadním způsobem potvrdilo a doplnilo proslulou zprávu jejich předchůdců Vrby a Wetzlera o zločinech páchaných nacisty v koncentračních táborech.