Květen 2018

Drda, Adam. Jak kdo.

Praha : Revolver Revue, 2017. 425 s.

Výbor z textů , které zveřejnil v časopisech, v rozhlasovém vysílání, publicistice v posledních dvaceti letech Adam Drda. Publikoval již v samizdatové revui Střední Evropa, spolupracoval s BBC, psal do Lidových novin. V roce 2006 úzce spolupracoval s Českým rozhlasem a obecně prospěšnou společností Post Bellum a následně s archivem Paměť národa, podílí se na přípravě rozhlasového cyklu Příběhy 20. století.

Chagall, Marc. Krajina duše. Výbor z Chagallových básní.

Ústí nad Orlicí : OFTIS, 2016. 77 s.

Básně přeložila prof. Danuše Kšicová. Po smrti své ženy Bely (zemřela na zápal plic, protože za války byl penicilín posílán na frontu) nemohl rok malovat. Chagallův duševní stav zachycuje řada veršů. V básních Tolik let, Bella či Moje láska vzpomíná na šťastné chvíle. Půvabná útlá knížka je doplněna několika barevnými ilustracemi.

Guenassia, Jean-Michel. Klub nenapravitelných optimistů.

Praha : Argo, 2012. 567 s.

Román popisuje život východoevropských emigrantů v Paříži. Osudy jednotlivých uprchlíků se prolínají s životem dospívajícího Michela. Děj zahrnuje období let 1959 až 1964 (alžírský konflikt, studenou válku, útlak za železnou oponou). Michel nachází útočiště v knihách, hudbě a tajuplném šachovém Klubu ve čtvrti Montparnasse.

Na román volně navazuje kniha Vysněný život Ernesta G. (Argo 2014).

Hlavní postavou je židovský český lékař Josef Kaplan a jeho spletitý osud. Vystuduje v Paříži, válku a antisemitské běsnění přežije v Alžíru a po ukončení bojů se vrací do osvobozeného Československa. V knize se setkáme s řadou nezapomenutelných postav, z nichž některé známe z předchozího románu.

Kershaw, Ian. Do pekel a zpět. Evropa 1914 – 1949.

Mrazivá analýza moderních evropských dějin.

Praha : Argo, 2017. 526 s.

Kniha Do pekel a zpět je bystrou, brilantně napsanou, nedocenitelnou studií o temném období evropských dějin, jehož důsledky pociťujeme dodnes.

Ian Kershaw (nar. 1943) je významný britský historik moderních dějin, zejména Německa v období nacismu.

Kosatík, Pavel. Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy.

Praha : Universum, 2017. 285 s.

Pavel Kosatík (nar. 1962 Boskovice) se zabývá novodobou historií. Napsal životopisy Jana Masaryka, Pavla Tigrida, Ferdinanda Peroutky, Soni Červené, Přemysla Pittra, knihu Čeští demokraté a další. Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy mapuje stručně 700 let dějin německého písemnictví v Čechách a na Moravě.

Kraus, Jan. Můj soukromý buzynes.

Ilustrace David Kraus.

Brno : BizBooks, 2018. 263 s.

Autor píše, že kniha je o veškerém jeho byznysu, o tom, který dělal ve škole, na jízdárně, se svým otcem, s vojáky, s divadlem i televizí. Stále se mu pletl do života. Byznys nejsou jen příjmy, výdaje, zisky, ale také a především příběhy s tím spojené.

Láníček, Jan. Ve stínu šoa:

Československá exilová vláda a Židé během druhé světové války a po ní.

Praha : Academia, 2018. 323 s.

Kniha se zabývá obdobím od mnichovské dohody z roku 1938 po komunistický puč v únoru 1948. Na základě archivních zdrojů autor dokládá, jak vztahy československého státu k židovské menšině ovlivňoval nacionalismus i zkušenost s okupací Čech a Moravy a s odtržením Slovenska. PhDr. Jan Láníček, Ph.D., (1961) vystudoval na Univerzitě Palackého v Olomouci a působí jako odborný asistent University of New South Wales v Sydney. Specializuje se na dějiny 20. století.

Lappin, Elena. V jakém jazyce sním? Paměti.

Praha : Odeon, 2018. 322 s.

Britská spisovatelka, redaktorka a novinářka (nar. 1954 v Moskvě) od svých tří let vyrůstala v Praze, v roce 1970 emigrovala rodina do Německa, autorka později žila v Izraeli, Kanadě, USA a ve Velké Británii. Memoáry Eleny Lappin jsou příběhem emigrantky, která ví, že se už nemůže vrátit tam, odkud přišla. Každý nový domov je spojen s jiným jazykem, jinými lidmi, věcmi.

Larsen, Ward. Zabijákovo mlčení.

Bývalý agend Mossadu musel zabránit teroristickému spiknutí.

Ostrava : DOMINO, 208. 520 s.

Ztracené dopravní letadlo se stává teroristickou zbraní. To je dostatečně pádný důvod, aby CIA najala bývalého agenta Mossadu Davida Slatona.

Scholem, Gershom. Hlavní proudy židovské mystiky.

Praha : Argo, 2017. 543 s.

Gershom Scholem (1897 Berlín – 1982 Jeruzalém) byl nejenom pečlivým badatelem, ale též skvělým spisovatelem. V knize využívá svého nadání k tomu, aby čtenáři zprostředkoval určitou vizi fascinujícího světa židovské mystiky. Další jeho díla viz katalog knihovny.

Tigrid, Pavel. Tomek, Prokop (ed.). Volá Londýn.

Ze zákulisí československého vysílání z Londýna.

Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2017. 223 s.

První exil ve Velké Británii byl pro Pavla Tigrida obdobím tvůrčího a osobního zrání. Reportážní a autobiografický text ze zákulisí českého vysílání v Londýna je příležitost seznámit se s málo známým úsekem života této mimořádné osobnosti. Text je doplněn ukázkami z Tigridovy tvorby pro rozhlasové vysílání a řadou informací o jeho tehdejším životě v exilu.

Tydlitátová, Věra. Židé v Putinově stínu.

Antisemitismus v české prokremelské propagandě.

Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017. 566 s.

Kniha přináší obsáhlý přehled situace Židů v Rusku viz kapitoly : Stalin a jeho Židé, Ideové kořeny antisemitismu v Putinově éře, Ruské zájmy v sousedství, Ruská propaganda v České republice, Informační válka.

Vrzgulová, Monika, Kubátová, Hana a kol. Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku ve 20. a 21. století.

Praha : Karolinum, 2016. 238 s.

Monografie na základě analýz dobového tisku, rozhovorů, archivních dokumentů, pamětí, hledali odpověď účastníci konference, která se konala v Bratislavě v roce 2014. Kladli si otázky: Jaké podoby a projevy měl a má antisemitismus v Čechách a na Slovensku? Co je určovalo a ovlivňovalo? Je vůbec možné určit jednu definici antisemitizmu? Výsledkem konference je kniha, která není určená pouze akademické obci, ale také veřejnosti a učitelům.

Wein, Martin. Slovanský Jeruzalém. Jak Češi založili Izrael.

Praha : Academia, 2018. 408 s.

Československo-izraelská vojenská spolupráce byla pouhou součástí mnohem většího obrazu. Protože se Česká republika postupně stává hlavním spojencem Izraele v Evropské unii, přichází kniha s analýzou tohoto staronového spojenectví a je nepostradatelným zdrojem informací pro studenty a vědecké pracovníky se zájmem pro dějiny a židovská studia. Kniha však zaujme i veřejnost.