Listopad 2018

Adam, Ervín, Jirků, Irena. Všechno je jinak. Cesta českého epidemiologa z Podkarpatské Rusi přes Auschwitz do Prahy a Houstonu.

Praha : Academia, 2018. 344 s.

Prof. dr. Ervín Adam se narodil v židovské rodině v Rachově na Podkarpatské Rusi. Prošel několika koncentračními tábory a přežil pochod smrti. Po roce 1945 odešel do Prahy, vystudoval medicínu a v nemocnici na Bulovce se svou ženou patřil k týmu lékařů, díky němuž bylo u nás jako v první zemi na světě zastaveno onemocnění dětskou obrnou. Přes pracovní úspěchy byl v roce 1961 propuštěn a v srpnu 1968 emigroval s rodinou do Kanady a později do USA. V roce 2013 získal prestižní ocenění Česká hlava.

Bible. Ilustrované příběhy za Starého zákona. Ilustrace Manuela Adreani.

Praha : Naše vojsko, 2018. 76 s. Velký formát.

Na stránkách nejčtenější knihy světa ožívají nezapomenutelné osobnosti. S dětmi si přečtete nejznámější příběhy popsané v Bibli, příběhy o Adamovi a Evě, Noemovi, Abrahámovi, Mojžíšovi, Josefovi a dalších. Jejich příběhy jsou o slibech, které byly porušeny, slibech, které byly dodrženy, o omylech, pokáních, ale ve své podstatě jsou především o víře a lásce.

Buber, Martin. Příběhy rabiho Nachmana.

Praha : Malvern, 2018. 131 s.

Úvod knihy tvoří esej Rabi Nachman a židovská mystika. Další částí knihy jsou Výroky rabiho Nachmana. Buberova sbírka obsahuje 6 příběhů z původních 13. Jde o výběr výroků a tvůrčí převyprávění z původní textové sbírky Sipurej ma´asijot, tradující výroky, příběhy a pohádky rabiho Nachmana z Braclavi (1772 – 1810), zakladatele jedné z předních chasidských škol.

Epstein, Helen. O čem se nemluví.

Praha : IRENE z.s., 2018. 175 s.

Helen Epstein se narodila v Praze (27. listopadu 1947) a v necelém roce s rodiči emigrovala do USA. Rodina Epsteinů žila po několik generací v Roudnici nad Labem, kde byl dědeček Maximilian představený a kantor synagogy. Po studiích v New Yorku a v Jeruzalémě se stala žurnalistkou a vyučovala novinářství na New York University. Napsala a přeložila deset knih o divadle a hudbě. V knize Děti Holocaustu uvádí téma transgeneračního přenosu traumatu na základě svých osobních zkušeností i výzkumů. Druhá kniha Nalezená minulost pátrá po kořenech matčiny rodiny, vrací se do Čech i na Moravu. Třetí část trilogie o osudech rodiny, nazvaná O čem se nemluví se vrací k osobnímu životu. Žije ve státě Massachusetts, má dva syny a vnuka.

Goldflam, Arnošt. Hledání ztraceného tatínka. Ilustrovala Petra Goldflamová Štětinová.

Praha : Nakladatelství Andrej Šťastný, 2018. 90 s.

Jednoho dne, úplně zničehonic, zmizel jedné rodině tatínek. Tak začíná dobrodružný a napínavý příběh, který se odehrává (nebo neodehrává) v oboře Hvězda i v podzemí a kolem letohrádku nazvaném Vločka … Příběh zažívá rodina Sukových, holčička Štěpánka, maminka a tatínek, o kterého se budeme i trochu bát.

Guez, Olivier. Zmizení Josefa Mengeleho.

Praha : Garamond, 2018. 232 s.

Rok 1949, Josef Mengele přijíždí do Argentiny. V přestrojení a pod různými pseudonymy se snaží „anděl smrti“ z Osvětimi skrýt a začít nový život. Perónova Argentina je vůči nacistům pohostinná, ale honba za válečnými zločinci nabírá na síle a Mengele prchá do Paraguaye a později do Brazílie. Jak to, že se agentům nepodařilo Mengeleho dopadnout? Které tajné služby mu pomáhaly? Kniha na pomezí literatury faktu a fikce.

Kertzer, David I. Papež a Mussolini. Tajemství papeže Pia XI. a vzestup fašismu v Evropě.

Brno : Jota, 2017. 534 s.

Kertzer vypráví strhující příběh dvou mužů, kteří se dostali k moci v roce 1922 a společně změnili běh dějin 20. století. Byli velmi rozdílní, učený papež toužil po středověkých časech, kdy o církevních pravdách nikdo nepochyboval, Mussolini byl násilník, antiklerikál. Ani jeden z nich však nevěřil v demokracii, nenáviděli komunismus, měli výbušnou povahu. Potřebovali však jeden druhého k tomu, aby si udrželi moc a dosáhli svých politických cílů. Proto jejich spojenectví nemohlo být narušeno. Kniha získala Pulitzerovu cenu 2015.

Klimentová, Jana. Trable s tátou.

Praha : Euromedia Group, a.s., 2018. 108 s. Ilustrovala Marie Urbánková.

Desetiletá Markétka bydlí ve Vlkově. Seznámí nás s celou rodinou, maminkou, tátou i Hanou, Honzíkem, Majdou a Alenou. Zažívají různá dobrodružství, řeší všední problémy, radosti. Potom však najednou Markétku táta seznamuje s „nějakou nazrzlou“ Veronikou … a Markétce se to vůbec nelíbí …

Koestler, Arthur. Tma o polednách.

Praha : Odeon, 2016. 259 s.

Politicko-filozofický román, jehož děj se rozvíjí na pozadí velkých moskevských procesů z let 1936 – 1938 s bývalými čelnými představiteli levé i pravé opozice. Hlavní postava Rubašova je fiktivní, má však rysy tragických osobností Zinověva i Bucharina, celý děj knihy koresponduje se skutečností. Obžaloba i rozsudek se nakonec stávají společným dílem představitelů moci i jejich obětí, protože jedni i druzí se řídí stejnou logikou, spojuje je přesvědčení o politické a dějinné nutnosti role, kterou hrají, ví, že dějinná pravda je jiná, řídí se však představou o politické účelnosti a oprávněnosti všech prostředků, které podle nich vedou k cíli.

Koestler, Arthur. Šíp do nebe. Neviditelné písmo. 1. a 2. sv. autobiografie. Praha : Academia, 2017, 2018. 590 s., 613 s.

Koestler, Arthur. Zloději v noci. Praha : Jitro, 2006. 333 s. Osidlování Palestiny v době před 2. světovou válkou.

Peres, Šimon. Není místa pro malé sny. Příběh o odvaze, představivosti a formování moderního Izraele.

Praha : ALIGIER s.r.o., 2018. 214 s.

„Nelituji žádného ze svých snů. Pokud něčeho lituji, pak jedině toho, že jsem mohl snít ještě odvážněji“. Šimon Peres byl prezidentem Státu Izrael v letech 2007 – 2014. Poslední kniha nositele Nobelovy ceny míru byla dokončena krátce před smrtí (Š. Peres zemřel v září 2016 ve věku 93 let). Není to klasická autobiografie, autor nabízí nevšední návod zdůrazňující nezbytnost tvůrčího přístupu k rozhodování o zásadních věcech. Přináší zasvěcený pohled na klíčové momenty izraelské historie.

Littell, Robert, Šimon Peres. Pět rozhovorů. Praha : LN, 1998. 190 s.

Szántó, Jakub. Za oponou války. Zpravodajem nejen na Blízkém východě.

Praha : Argo, 2018. 255 s.

Prvotina z pera válečného reportéra a zpravodaje České televize na Blízkém východě. V knize přibližuje dramatické zážitky z frontových linií, míst teroristických útoků i státních převratů. Barvitým jazykem zprostředkovává pozadí dějinných událostí. Vedle strhujícího vyprávění, které jako vystudovaných historik moderních dějin zasazuje do širšího dějinného kontextu, dává nahlédnout i do svých vztahů k rodině, kolegům a přátelům napříč Orientem. Text doplňuje bohatý obrazový materiál.

Vrzalová, Jana. Zasnoubena se smrtí. Zapomenutý příběh Inky Bernáškové, první Češky popravené nacisty.

Brno : Jota, 2017. 331 s.

Zasnoubena se smrtí je román, inspirovaný pohnutými životními osudy Ireny Bernáškové (1904 – 1942), první české ženy popravené nacisty a jejího otce, předního českého grafika Vojtěcha Preissiga (1873 – 1944). Inka byla mimořádnou osobností českých dějin dvacátého století. Její odbojová činnost byla spojena s vydáváním ilegálního časopis V BOJ. Časopis mezi jinými podporoval pravidelně také přítel umělce továrník Waldes.

Young – Bruehlová, Elisabeth. Hannah Arendtová. Z lásky k svetu. 1. a 2. diel.

Bratislava : Agora, 2004. 597 s. (oba díly). Orig.slovensky.

Životopis americké filozofky a historičky německého původu přináší nový pohled na celou jednu etapu intelektuálního života 20 století. Zpřístupňuje osudy těch německých intelektuálů židovského původu, kteří byli nuceni opustit Třetí říši a postupně našli útočiště v USA. Dílo Hannah Arendtové nese otisk dějin 20. století, temné doby, která zasáhla nejprve její osobní život a kterou později analyzovala ve svém díle. Kniha je doplněná obrazovou přílohou a podrobnou biografií díla Arendtové.