Knihovna Židovské obce Brno

Knihovna Židovské obce Brno je knihovnou základní ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. (Knihovní zákon) a jejím posláním je poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby.

Ve specializovaném fondu knihovny jsou dokumenty se zaměřením na hebraistiku, judaistiku, historii, antisemitismus, šoa (holocaust). Knihovna pravidelně doplňuje literaturu židovských autorů a knih s židovskou tematikou. Knihovní fond je zpracováván i půjčován prostřednictvím automatizovaného knihovnického systému TRITIUS. Knihovna získává finanční podporu z projektů VISK3 MK ČR, Nadace ŽOP a programu Budoucnost NFOH. Knihovna je přístupná veřejnosti.

Půjčovní doba:

úterý 9.00 - 12.00,

13.00 - 17.00

čtvrtek 13.00 - 17.00

pátek 13.00 - 18.00

Kontakt:

Knihovna ŽOB

tř. Kpt. Jaroše 3

4.patro

Tel: 544 509 631

E-mail: knihovna@zob.cz